REPUBLIKA SILESIA
REPUBLIC OF SILESIA

KOONSTYTUCJO

Verfassung für die Republik 
Schlesien

REPUBLIKA SILESIA
NIMA CHLEBA BES WOLNOSCI

P.O. BOX 15823,CLEARWATER, FL 33763-5823, USA. TEL 1-312-543-2639 - Tadzik


Minister Spraw Zagranicznyh: msz@republikasilesia.comWITOOMY W REPUBLIKA SILESIA ! WELCOME TO REPUBLIKA SILESIA ! Willkommen in der Schlesischen REPUBLIK ! Vitame Vas ve Slezkem REPUBLIKU !
REPUBLIKASILESIA CZY JE RZES JUZ OBYWATELYM SILOONSKIM? REPUBLIKASILESIA - ARE YOU CITIZEN OF REPUBLIKASILESIA ? PASZPORTY JUZ SOOM WYDOWANE ! - PASSPORTS ARE BEING ISSUED NOW! ***NARODOWOSICI SILOONSKO*** SILESIAN NATIONALITY***


NASZ CEL: SILOONSKI NIYPODLEGUY SEJM, SKARB SILOONSKI, PREZYDYNT WYBIYRANY W WYBORACH OGULNYCH, WOLNE WYBORY, WOLNOSICI DO SILOONSKA I SILOONZOKOOW, WOLNOSICI I PRAWO DO JYNZYKA SILOONSKIGO, PRAWO DO RZYCIO W SPOKOJU I DOBROBYCIE.OUR GOALS: SILESIAN, INDEPENDENT PARLIAMENT, TREASURY, ELECTED PRESIDENT, FREE ELECTIONS, FREEDOM FOR SILESIA AND SILESIANS, THE RIGHT TO SILESIAN LANGUAGE, THE RIGHT TO SAFE LIVING AND PROSPERITY.

 
 


UWAGA/AHTUNG/ATENTION

KOONSTYTUCJO PO SILOONSKU
PO NIYMIECKU / DEUTSCHEKonstytucja Republiki Slonskij we internecie / Verfassung für die Republik
Schlesien im Internet

Punkt piyrwszy / I Abschnitt
Powstanie i zadania Republiki Slonskij we internecie / Aufbau und Aufgaben der
Republik Schlesien im Internet
Punkt drugi / II Abschnitt
Prezydent Republiki Slonskij i rzond / Der Präsident der Republik und die
Regierung
Punkt trzeci / III Abschnitt
Ustawodawstwo Republiki / Die Gesetzgebung der Republik
Punkt czworty / IV Abschnitt
Sondownitctwo / Die Rechtspflege
Punkt pionty / V Abschnitt
Podstawowe prawa i obowionzki / Grundrechte und Grundpflichten
Punkt szosty / VI Abschnitt
Zycie przemyslowe / Das Wirtschaftsleben
Punkt siodmy / VII Abschnitt
Ochrona mniejszosci narodowych / Minderheitenschutz
Punkt osmy / VIII Abschnitt
Przejsciowe i koncowe postanowiynia / Übergangs- und Schlußbestimmungen

Do kozdego punktu bydom wchodzic paragrafy (a jest ich pora). Ale to poznij /
Für jeder Abschnitt werden noch Artikel hinzugefügt. aber Dass kommt noch.

Mocie jakiejs poprawki abo uwagi napiszcie przez e-Mail / Wenn Sie 
Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie uns per e-Mail an.

THANK YOU FOR YOUR VISIT - DZIYNKUJYMY ZA WIZYTA 

www.republikasilesia.com