Tworzynie suownika i matryce Jynzyka S’loonskego,
ale i uosprowek ( rozmówek ) s’loonskih .


Poradnik

Uotwiyroomy edytor Uorda.

Zaczynoomy uod ustawiynio pod Uordym Jynzyka S’loonskego.

Naciskoomy tasta “Narzyn’dzia” lewym kneflym myszki ( LKM ).

Rozwinie sie „spis jodua” w kerym na drugym miejscu uod wiyrhu pokorze sie „Jynzyk”.

Trza go wybrac’ przez nacis’niyncie LKM ( lewym kneflym myszki ) i wtynczos rozwinie sie
nastympny „spis jodua”.

Wybiyroomy „Uokrys’l jynzyk...” nacis’niyn’ciym LKM.

Rozwinie sie „spis jynzykoow” na kerym wybiyroomy LKM jynzyk, na przykuod „Afrykanerski”, kery hcymy przeznaczyc’ do przeroobki na potrzeby Jynzyka S’loonskego.

Wybiyroomy do tego taki jynzyk, kerego niy urzywoomy na codziyn’.

Jak niy planujymy urzywanio jakegos’ inkszego jynzyka, mogymy go tyrz wybrac’.

Nojlepi je wybrac’ jynzyk jako domys’lny przez nacis’niyn’cie LKM tasty “Domys’lnie..”.

Tym sposobym pod suownikym np. jynzyka afrykanerskego, abo inkszego bydymy moogli gromadzic’ reguy Jynzyka S’loonskego.

Teroski starczy pisac’ s’loonske suowa.

Te s’loonske suowo, kere podkrys’li noom “narzyn’dzie sprawdzanio pisownie, abo inksze narzyn’dzie korykcyjne” na czerwoono, nolerzy  jeszcze roz sprawdzic’ i jak stwierdzymy rze jest uoone dobrze po s’loonsku napisane, starczy zatwierdzic’ jego s’loonsko pisownia przez nacis’niyn’cie PKM ( prawym kneflym myszki ) po najehaniu kursorym myszki na te suowo..

Zatwierdzynio pisownie s’loonskego suowa dokoonuje sie po uotworzyniu sie „spisu jodua”
i zaznaczyniu na niym LKM „Dodaj”.

A teroski pisza s’loonske suowa, w postaci matryce jynzyka s’loonskego, kero bydzie lotaua internetym miyndzy nami,  coby boouo czym sprawdzic’ Wasz suownik Jynzyka S’loonskego, a i „narzyn’dzie sprawdzanio pisownie i narzyn’dzie korykcyjne” w Waszym koomputrze.

Jak przelecicie te wszystke s’loonske suowa, kere sie Woom pokorzoom jako podkrys’loone
na czerwoono i je uznocie za swoje - s’loonske i zatwierdzicie podanym sposoobym, to bydziecie mie?’ swooj koomputer naszykowany tak, coby Woom sprawdzou poprawnos’c’ ih pisownie.

Tak nafutrowany i nastrojoony koomputer, bydzie Woom podpowiadou suowa s’loonske jurz wczes’niyj uzgodnioone i zatwierdzoone do urzycio miyndzy nami, abo zaznaczou
i podkrys’lou bydzie na czerwoono te s’nih, keryh niy rozumi po s’loonsku i kere do matrycy Jynzyka S’loonskego niy pasujoom.

Te zas’ kere uznocie, co wedle Wos majoom by?’ inaczyj pisane, starczy napisac’ po waszymu i zatwierdzic’ je w tyj Waszyj pisowni tym samym sposobym, kery rzeh Woom podou na wiyrhu.

Uodtoond bydziecie moogli s’loonske suowa z poomocoom takih narzyn’dzi zawdy poprawnie wedle Wos i ciyngiym tak samo pisac’.

A jak sie naszymi suownikami, za poomocoom matrycy pora razy pomiynioomy, to pryndko doon’dymy do uzgodnioonyh pisownioow suoow S’loonskego Jynzyka, kere uodtoond bydymy wzajymnie reszpektowac’.

Te suowa co do keryh moomy jakos’ woontpliwos’c’ to mogymy im w matrycy dac’ „rzouto kartka” - zmiynic’ im kolor na rzouto i uodesuac’ nazod, do poonownego przemys’lynio.

A suowa z kerymi sie niy zgodzoomy w uogulnos’ci, bo wedle nos niy soom uone s’loonske,
to im dowoomy „czerwoono kartka”, kero znaczy tyla, rze bez uzasadniynio niy ma co go do matryce wkuodac’.

A jak niy rozumiymy jakegos’ suowa to piszymy po niym znak zapytanio. Znaczy uoon tyla, rze wysyuajooncy matryca mo wyjas’nic’ jego znaczynie.:
 

Matryca jynzyka s’loonskego z Ziymie bytoomskiyj

Zaczoon joom, Antek Reszpoondek z Uogewnik S’loonskih.

Pisou byda czornoom czcionkoom, boh je ze czornego S’loonska.

Reprezyntuja Ziymia bytoomsko.

A

abcybilder
abfal
ablyjger
abnyjer
abo
Abraham
Absztyfikant
aby
abzac
Adwynt
adwyntkranc
a dyc’
afa
agac
Agnys  Agnysa
agryst
Ahim
ahtelka  ahtla
ahtlik
ajerkuhy
ajhle
ajhnioony ajhniynty
ajmer  ajmro
ajnbryna an’bryna
ajncla  an’cla
ajnfah  an’fah
ajnfahowy
ajnfart  an’fart
ajnlasfarba an’lasfarba
ajnlauf  an’lauf
ajntop   ajntopf  an’top
akordyjoon
aksle
aksle do lajbika
aktyntasza
akurat
akuratnie
akuratny
al.
alac’ sie
ale
Alojz
alowac’
am
amajz
amboona
amolok
Amerykoon
Amyn
Ana
ancug
Angyjla
ani
ani krzty
Anieli w Niebie
Aniou Pan’ski
anker
ankrowac’
Antek
Antooni Antoonik Antooniczek Antoon
antoonioowki
antryj
an’bryna
an’fah
an’fahowy
an’fart
an’lauf
an’topf
apfal
apfelmus aplmus  apfylmys
apluzyna apfelzina
aprikoouza
april
aptyka
aptykorz
arbajtancug
arbant
arz
arz do dna
arze
as
asfaltoowka
asic’ si?
asijetka
aska
asta
astka
asz
aszynbeher
atakowac’ atakiyrowac’
atoli
aua
aus
ausdruk auzdruk
ausgus  auzgus
Auslynder Auzlynder
auszfoong
ausztojef aufsztojer
auto   autok
Autoonoomio
 
 

B

Baba
babczyny listek
babeczka
babie powiym
babiniec
babiorz
babka
babki
baboowka
babrac’
babrac’ sie
babrok
babsko rzic’
Bad
badac’
badki
badnoon’c’
badnij sie
badolic’ sie
badycimer
badyhaus
badykostim
badymajster
badytuh
badywanna
bager
bagrowac’
bahnoon’c’
bahnoon’c’ do uoorzka
bahnoon’c’ na ziymia
bahory
baja
bajcowac’
bajka
bajlaga
bajs
bajsnoon’c’
bajstlowac’
bajstlyrz
bajtel
bajtlik
bajtle
bajukac’
bajzel
bajzlowac’
bajz’ki   baz’ki
bakac’
baki
bakpulwer
bakynborty
bal   bala
balek
bali
balowac’
bamber
bambetle
bambnowac’  bymbnowac’
bambyn  bymbyn
bambynek  bymbynek
bamoon’cic’
bamoontny
bana
bandzyjga
banhoof
bania
baniaty
banie
baniok   baniorz
banka
ban’ka
ban’towac’
baranina  baranica
barboora
baroon
baroony howac’
barzi   bardzi
baruoog
bas
basisko
basok
basztard
batki   badki
bauplac
bauwoon
bauwoony prauy uo brzeg
bawideuko  bawidouko
beamter  byamter
bebehy
beblac’
beblok
bebok   bobok
bebokami straszy dzieci
becka
bednorka
bednorz
bela
bele
bele co
bele ino prziszou
bele fto
bele jak
bele jaki
bele jako
bele kaj
bele kiedy
beloontac’
berac’
berga
bergmoon
bergoowka
beruo
bery
bes   bez
beskurcyjo  beskuryjo
bestorz
betlyjka
betlyjkorze
bez
bez Ciebie
bez co?
bez lato
bezma   bezmajs’
bezprzitoomny
bezrok
bez to   bez toorz
beztydziyn’
bez ustanku
bez zima
Biblijo
biczysko
bic’
bic’ sie
bic’ s’winia
bier!
biera
biere mie!
bifyj   byfyj
bigel
biglbret  bigelbret
biglosko
biglowac’
biglowac’ pranie
biksa
binda
binder
bioou mie !
bioutko
biouy
bistynhalter
biyda
biydaszyb
biyda s’niym bydzie
biyda z tym bydzie
biydny
biydok
biyr
blajsztift
blakac’
blaknoon’c’ si?
blank
blaszanny
blaszok
blaza
bleha
bliknoon’c’
blobliki
bloomba
bloomkoul
blukac’
bluma
blumsztynder
blumwaza
blumy
blynda
blyndowac’
blyskac’
blyskawica
blysko si?
bober
bocioon
bo Ci wsuja!
bodliwo
bodliwo koza
bodnoon’c’
bodua sie
bodua`h sie tym szpyndlikym
bogastwo  bogajstwo
bogocz
bo`h
bojki
bojtel
bojtliczek
bojtlik
bolok
boomboon
boomboony
boonclok
boonkawa
booty
borajstwo
borok
Borzo Mynka
Borzy Groob
boznowac’  buoznowac’
bozny   buozny
bozyn   buozyn
bracio
brac’ mit
brac’ sie za robota
brand
brandera
branszwajger
Brat
brathering
bratrura
brauszfajger
brele  bryle
brif
brifmarka
briftryjger
bruczny
bruder
bruderszaft
brudok
brusic’
brycka
bryna
brynszpyrytus
buda
buknon’c’ sie
buknij sie !
buozny
buysko sie
byamter
byc’
byc’ przed sia
byc’ u spowiedzi
byda sfrocou
bydoom
bydoom sikac’ dziouhy
bydymy
bydziecie
bydziesz
byfyj
byrna
byzuh
C

cajhnoong
cajhnowac’
cajloong
cajtoong
cauber-mauber
cedzic’
cedzitko
cegua
celynder
cera
cetnor
ciaplyta
ciapraka
ciaproty
ciarah
ciasny
cielik
ciepuy
ciho
ciho mszo
cihy
cima c’ma c’mok
cisnon’c’ sie
cis’
cis’ sie
ciymni sie
ciyngiym
ciynrzki
ciynrzko
ciyrpna ze strahu
ciyrpnie mi skoora
ciyrpnoon’c’
coby
cobys’ niy uostou tu soom!
co dali bydymy robic’
co dnia
co dziyn’
co go tak gno
cojs’
colsztok
cosik
cosnek
couki
coukiym
Cowiek
cucic’
cuc’
cuda
cudowac’
cudzy
cufal
cug
cwiter
cy
cycek
cyckac’
cycki
cycynhalter
cygareta
cyja
cyms’ tu cuc’
cy Ty to widzisz
cysorz
czas
czaskac’
czaskej !
czekoom
czekoomy
czerwoony
czes’nia
czopka  copka
czorne rynce
czorniduo
czorno
czorny
czouo
czworty
czymu  czamu
czymu zawiyrosz mi przed nosym
czyn’s’c’
czyrwiec
czerwoony
czyste niebo
czys’cius’ke uokno
czytej
czytoom
c’ima
c’imok
c’ma
c’mic’ cygarety
c’mic’ sie zaczyno
c’miel
c’mi sie
c’mok

D

dac’ dziubka
dac’ pozoor
dah
dahoowki
damulka
darymnie
dauerwele
deczka
dej
dej ino
dej mi dziubka!
dej mi spokooj!
dej mi swe serduszko!
dej pozoor
dej sie bajsnoon’c’!
dej sie pozoor!
deka
dekel
deliny
deloowka
dinks
djobelski
djobou
djosek
dlo
dlo korzdego
dlo Nih
dloo Mie
dlo Siebie
Dobro
dobro
dobrze sie trzymie
dociepnon’c’
docioongnoon’c’
docioongnoon’c’ do koon’ca
do cna
doczkac’  doczkej
dohtoor
dojrzdrzauy
dokoond
dolatowac’
dolatuje cos’
do mola uotwarte
do pieroona kandego!
dopiyro
doprowdy
dorostac’
dorwac’ kogos’
dostac’ karbacym
dostac’ lanie
dostac’ po bani
dostatek
dowac’
dowac’ pozoor
downi
downiyj
dowood
do zjedzynio
drab   drabko
drabiniok
drajfus
drajrad
drah
drajrat
dratwa
drobne
drooga
droot
droz’nic’ si?
drugi
drugi roz
drzistac’
drzistula
dubac’
dubac’ w nosie
dugi   dugszy
dug
dug coby sie niy tuk
dugo
dugos’
dugszy
Duh S’wiynty
duldac’
dupnoon’c’
dupuo
durh
durhfal
durzka
dwa
dwadziys’cia
dwanos’cie
dycki   dycko
dyc’
dyhac’
dyhnon’c’ sie
dyloowka
dyngus
dynkmal
dyszcz
dyszel
Dziadoszek
Dziecioontko
dziecko
dziecka
dziepiyro
dzierz sie
dzierzyc’
dziesiyn’c’
dziod
dziouha  dziouszka
dzioompel
dzisiejszy
dzisioj
dziubnoon’c’
dziwac’ si?
dzwooniom na skoonanie
dziycio   dziycia
dziyn’
dziyn’nie
dz’wigo mi sie
dz’wiyrza  dz’wiyrze
 
 
 
 
 
 

E

Ecik
egal
eht
elefant
elektrykorz
elemyntorz
eli
eli by
eli sie do
elwer
elwry
erda
erdal
erhouloong
erklerowac’
erlyjzowac’ erlyjzoong
erbnoon’c’
Erna
Ewangelijo
expert
express
extra
 

F

faca
fah
fahman
fajer
fajfka
fajne pies’niczki
fajnie
fajny   fajnisty
fajrant
fajrowac’
Familijo
Familok
fandzolic’
fandzolynie
fara
farba
farbic’
faroon
faroona kandego!
Farorz   Farorzycek
fazan
fczas
fczesny
fedrowac’
fehtowac’
ferlyjzowac’
ferlyjzunek  felezunek
fertig   fertih
fest
fes’ter
fes’trownia
fet
fifrac’
filcajnlaga
fingerhut
fis’la
flegowac’ kogos’
flegowac’ sie
fleguj sie !
fligel
fliger
flinta
flize
fnet
fojera   fojerka
fojercojg
fojerka
fojerman
fol
forant
forhang
foont
foora
foormoon
foort
forszpajza
Francek
frehowny
frela   frelka
froop
fto
ftory
fucy
fuczec’
fuknoon’c’
fukac’ sie
fulac’
fufcih
fufcih jary
furgac’
futer
futrowac’
fuzekla
fuzekle
fyjderbiksa
fyrlac’

G

gadzina
galant
galoty   galotki
ganc
ganc ajnfah
gan’ba
gardina
gardiny  gardinki
garniec
gas’ s’wiatuo
gdowa
gdowiec
geburstag
geltag
gelynder
gibko
gipsdeka
giskana
gizd
gizdula
glaca
glajhowac’ si?
glajze
glancowac’
glizda
glut
gmyrac’
gniyuki
godac’
godanie
godka
Gody
godzinki
golac
googoouy
goomiklyjzy
goominiany
goominiok
goon
goonek
goora
goorka
gorcek
gorec’
gorki
gorko Mi
gorol
goroonc
goroonczka
gorooncy
gorszy
gors’c’
gospodarstwo
gospodarzyc’
gos’ciniec
gouolydz’
gouymbiorz
grabic’
grabie
gracki
grajfka
gramolic’ si?
gro
gro mi na nerwah
grobla
groob
groodza na kartofle
groom
groomada
Groomnica
groont
groont do zdrowie
grou
groz’ba
gruba
grubiorz
grubo
gryfno frela
gryfny
gryzmolic’
gryzmouy
gryzmoua
grzmi
grzmot
guadke flize
guadko na tretuarze
guadzic’
guadzic’ po wosah
gupek
gupi
gupiec’ za kyms’
gupielok  guptas’
gupi za nioom
guymboki
guymboko
guzol
gwiozdy
gwoli
gwoli s’cisuos’ci
Gyburstag
gybis
gymba
gymboki
gymiza
gymzic’
gynau
gyn’s’
gyn’si
gyn’sipypmek
gyry
gyszeft
gz’dzic’ sie
 

H

habic’
hacka
hacyc’ uo cos’
haderlok
hadra
hahnon’c’ sie
hahor
haja
hajcowac’
hajer
halac’
hala targowo
halba   halbka
hamic’ sie
hamnon’c’
hampelman
hamperle-tyjaterle
hamster
hamstrowac’
handlyrz
handlyrze
hapnoon’c’
hapnoon’c’ wielgi bajs
harbou
hauskyjza
handszuy
haratac’
harbouy
hareszt
harkac’
harlac’
harowac’
harowac’ na hlyb
hasie
hasiok
hatrusic’ si?
haupa
hauskyjza
haziel   haz’lik
hazok
hebama
heft
heklowac’
hepanie
hepie mi sie
hepnoon’c’
hepuo mi sie
hercklekotyn
hercoowa
hercowy`h
hiby
hica
hihrac’ si?
historio
hlapac’
hlapaka
hlaptula
hlastanina
hlastnon’c’
hlyb
hlyb z bajlagoom
hlywik
hmura
hnet
hoby
hociarz
hoczyk
hoc’
hodniczek
hodnik
hok
homoontko
homoonto
hooncwot
Hoonor
hop
hopcula
houda
houdziorz
houzyntryjgry
hrapac’
hrapka
hrobok
hto
htury
huderlok
hur
hus’tac’
hus’tac’ sie
hus’towka
hut   hucik
hwila
hwilka
hwolba
hwolic’
hyca Cie
hyc’ Mie
hyndyczka  hyndyk
hyngel
Hyrod
hyrton’
 
 
 

I

iber
ibera
ida
ida !
ida do Sztathale !
ida na torg !
idoom
i do tan’ca i do roorzan’ca
idymy !
idzie to zrobic’
idz’ foort
igliwie
Ignac
ih
ij
inacy
Indijaner
inkszy
interesantny
ino
ipi
ipta
irze
irz to
istny
is’c’ na feht
is’c’ pod paha  is’c’ pod parza
is’c’ z procesjoom
Italijo
Italijocka
Italijok
izba
izbetka   izdebka
 
 

J

ja
jabcok   jabol
jabko
jadymy
jagody
jagoodki
jajca
jajco
jak jo jada
jakla   jakelka
jako
jak sie niy zawrzesz!
jancykryst
jarzoombina
jarzyna
jasno
jasnok
jauoowka
jauowy kust
jednym ciyngiym
jedwob
jedyn
jedynos’cie
jedzok
jegelniczka
jegua
jejih
jeli
jeglorz
jegua
jegliczki
jeli
jeroona  jeroonie
jeroona kandego
jeroonie-pieroonie
jeruha   jeruhu
jes   jest
jesce   jeszcze
jest guadko
jezderkusie!
Jezusek
Jezusie, Maryjo S’wiynto!
jez’dzic’ na szlynzuhah
jez’li
Jo
Joduo
Joon Nypoomucek
Joozefa
Joozefka
Jorg   Jorgus’
Jo stowioom !
Jo to zjod!
joutlowac’
jscac’
jscohy
Judosz
jutro
juzas’
jyno
jyny
Jynzyk
jynzyki
Jynzyk S’loonski
 
 
 

K

kabza
kaj
kaj idymy
kaj indzij
kajsik
kajs’
kaj tam
kakau
kakauszale
kalny
Kalwarjo  Kalwaryjo
kamela
kamracic’ sie
kamraty
kana
kanar
kandy
kan’s’
kan’s’cie soom?
kapela
kapelmajster
Kapeloon
Kapeloonek
kapka
kaplica
kaplica na kerhowie
kaplicka
kapowac’
kapnon’c’ sie
kapsa   kabza
kapuca
kara
karakter
karasol
karbac
karbitka
karlus
karlus ze S’loonska
karminadla
karnon’c’ sie
kartofle
Katyjmus Katelmus
kaurza
kazatelnica
keby   kjeby
kecka
kedy
kejby
kej indzi  kejnedy
kere
kerhoof
kerowac’
kerowca
kery   kjery
kerys’
kibel
kidac’
kiej
kiej indzi
kihol
kilac’
kinderbet
kindersztuba
kisic’ uogoorki
kisi sie rzur
kiszka
kjouzdac’
kjouzdac’ sie
kjouzdoowka
klahanie
klahula
klahy
klajd
klamka
klamor
klamoty
klapa
klapaka
klapnoon’c’
klapsznita
klawiyr
klepoki
klocnoon’c’
klotz
klupac’
klupac’ do drzwi
klupac’ tepih
kludzic’ kogos’
klynkac’
klynknij !
klynknoon’c’
knefel
knefle
knoocik
knoot
kobuh
kocik
kofer
koher
kole czegos’
kolybac’
kolybka
Kolynda
kolyndniki
kolyndy
koompac’ sie
koompac’ sie bez batek
koompanie
koompanijo
kooncek  kooncecek
koonewka
koonsek
koon’
koouko
kooukastla
kopidou
kopruh
kopyto
korzdego roku
korzdy
korzdy dziyn’
korzdy tydziyn’
kostnica
kos’cielny
kouo
kouocz
kowol
kozac’
kozanie
kozou
kragel  kragiel  kraglik
krajcok
krajiczek
krapka
krapuo mie
kristbaum
krojcok
kroomka
kroomflek
kroomlojhter
krootko
kropelnica
kropelniczka
kropi
kropiduo
kroszoonka
kroszoonki malowane
krupnioki
krupy
kryja
kryka
krzcic’
Krzest
krziduo
krzikac’
krzikej !
Krzirzowo Drooga
krziwo
krzok
krzoki
ksioondz
ksiynrzoszek
kuak
kuaki
kuoonica
kura
kurcszlus
kurde bele
kurdupel
kurzawa
kurzi
kurzi si?
kurzynra
kusi
kusiciel
kusic’
kustowac’
kustowac’ sie
kustownik
kuszynie
kwiatyszek
kwiotki
kwiotuszek
kwoczka
kwoka
kwolba
kwoliboot
kwolic’
kwolic’ sie
kympa  kampa
 

L

lahac’ si?
lajbik
lajera
lajhynwagyn
lajsta
lak
lamyntowac’
landauer
landoowa
lanie
lan’cuh
larmo
larwa
latos’
latowy
lauba
lazaryt
leber
lebioda
lecoom krupy
leda
leda fto
ledwie
ledwo
legnoon’c’ si?
legnou
legnou si?
leje
leki
lerzanka
Libsta
libysbrif
licyc’
licyduo
lipiec
liszaj
liznoon’c’
lizok
lojfer
loomp
loompy
lotac’
luft
luftowac’
luftploompa
lukac’
lukaty
luknij si?
luknoon’c’
lulac’
lulok
lygac’
lygej !
lygo
lyjamt
lyjberwuszt
lyjce
lyjtkolba
lyjtowac’
lyjty
lyniywy
lyn’

M

majowe
majster
majstrowac’
majtnoon’c’ si?
majzel
majzlowac’
makroona
malckafyj
malckawa
malkorb
malta
malutki
malyrz
mamlac’
mamlas
mamlok
mamulka mamulicka
mangeltuh
manglownia
mantel
manto
man’szy myn’szy
maras
marasic’
marasic’ sie
marhew markew
markotny
markyrant
markyrowac’
Maryja
marzna
marznoon’c’
masarnia
masny
masorz
maszkycic’ maszkecic’
maszkyty maszkety
mas’loonka
Matka
maupica
mauy
mauy palec
mauy wajzer
mazac’
mazac’ sie
maznoon’c’
maznoon’c’ w pysk
mieh
miec’ Abrahama
miec’ reht
mie?’ ruua
miesioonczek
mietua
Mikouaju s’wiynty pocauj Mie w piynty
Mikouoj
miyjsce
miynsopust
miyszek
miyszkac’
miyuosierdzie
miyuosierny
mlycz
mlycze
mo
Modlitwa
modnisia
mody
mogecie
moges mi sjehac’ po puklu !
Mojrzysz
mokry
mo lewe rynce
mo mycka na baker
moom
moom Cie w dupie
moom cosik dlo Ciebie
mopel  moplik
morze
morzi mie !
morzno
mosz!
mosz prawie
mosz racjo
mosz reht
motek
mrooz
Muodo Pani
Muodo Pora
Muody Poon
Muodzi
Muodziyn’ce
Muodziyniec
muskac’
muskle
musza
musza sie z Wami pogodac’!
muyn
muynorz
My
mycka
myncyc’ sie
mynij
myniyj
mynka
Mynrze
myn’szy  man’szy
myrdac’
myrdac’ uogoonym
mys’liwiec
 
 

N

na!
na amyn
na baker
na bezrok
na beztydziyn’
naborzyn’stwo
nabrusic’ siyrp
Nacjo
na codziyn’
na dole
na drugi roz
na goon
na Niydziela
nad ranym
naftoowka
na goorze
nahtop   nahtopek  topek
na ibrih
najduh   najder
najedzoony
na klinie
naloc’ wody do miski
nalyj
nalyj mi jednego
nan’cie!
napakowac’
napasztowac’
napij sie
napoczoon’c’
napoczynty
na podzim
na pojszczodku
napoloony na nia
na poprzyk
naprac’ sie
naprany
na prosto
naprowdy
na przikuod
naryhtowac’
narzgany
naskludzac’
nastowac’ na kogos’
nastow sie !
nasuc’
na szago
naszporowac’
na szryjg
Natura
nauoonaczyc’
nawaloony
nawiedzic’ kogos’
nawiouo s’niega
na wiyrhu
na zadku
nazdac’
nazod
nazwou
netz
nikaj
niy
niydzisiejszy
niyh
niyh sie tak stanie
niygodziwos’c’
niygodziwy
niy grej Mi na nerwah
niykery
niykerzy   niykerzi
niy moom ani kooncka
niy mortw sie
niypoczesany
niyrod
niyroz
niy ruszo si? do doom
niyskoro
niyskorzij
Niyszpory
niy szurej!
niy uciekej!
niy udowej !
niy umi
niy wadzi rzodnymu
niy wadz’ sie
niywiela
niywola
niy wuosno Matka
niy wuosny
niy za wiela
niy zawodzej !
niyzdrzauy
niyskorzij
nojlepsze
nojlepszy
nojprzood
noj soom przood
Noom
noow
noparstek  nopasztek
Norood
nowiny
nudla
nudle
nudelkula
nudelzupa
nupel
nynac’
Nypoomucek
 
 

O
 

ouberiba
Ouma  Oumecka
Ojgyn
ojla
oktouberfest
Oltorz
oreu  orou
oseuka
ostrynrzyna
oubajny
ouy
Oupa  Oupapa
oplerek
owerol
 
 

P

paciyrz
padac’
padali
padou
padze
pahou
paket
pana
pancer
pancerfaust
panczkraut
Paniynka
paniynka
paplaty
paple
paplok
paprac’
Parafijo
parafijoon
paryzol
paskuctwo
pastuszki
Pawou
pedziec’
pedziou
piastowac’
piastunka
piehty
pielgrzimka
pieprznoon’c’
pieprz to !
pieprzyc’
piere
pieroon
pieroona
pieroonie
pies’cic’
pies’niczka
pieszczoonek
pietroon
pietroona kandego
pikac’
pikuo mie w serce
pilotka
pilynta
piosek
pitolic’
pitnoon’c’
piykne
piyknie
piykny
piyn’c’dwadziys’cia
piynta
piyrszo raja
piyrszy
piyrszy roz
piyrwy  piyrwyj
piyrze
pizdula
piz’dzi
plac
placek
plaskaty
Platz
ploompa
ploompowac’
pluta
plyjd
pniok
pociskac’
pociskac’ gupoty
po c’moku po c’imoku
poczciwy
poczkej, poczkej powiym mamie
podac’ sie za kogos’
podany
podarek
pod beruami
pod mojym doomym
pod mojym uoknym
po dobroci
pod pierzyna wlyz’
podwiel podwiela
podwiela pudzie
podzim
podzimki
podziwac’ si?
pogan’ske krupy
pogodac’ sie z kyms’
pogrzebac’
pogupiauy
pogupiouek
pohalac’
pohatrusic’ si? z kyms’
pojakymu
po jasnoku
pojmowac’
pojoon’c’
pojszczodek
pojutrze
pokozac’
pokozou
pokrywka
poleku
poleku sie idz’!
pomiyszkanie
pomyjok
po niydzieli
poniywiyrac’
poniywiyrac’ kyms’
poniywiyrac’ si?
pon’dz’my !
poodz’cie tu drabko!
poodz’cie z nami!
poodz’ sam!
poomau
Poonbooczek
pooniydziauek
poou
poou czwortyj rano
popojutrze
po pouedniu
po pros’bie
po prowdzie
popsuc’
poradza !
poradzi
poradziec’
poradziou
poradzisz to zrobic’?
porodz’ Mi!
poroombac’
porzgac’
porzoond
porzykac’
porzytek
posikac’
pos’ciybac’
postoow woda na kawa ( tyj )
posuhac’
poszeloontej!
poszta
poszwa
po tydniu
potym
pouednie
poukuodac’
pounia
pounocek
pouny
pouny ajmer
po uoomacku
pouosprawiac’
powiym koomus’
powsinoga
pozbijac’
pozdroow Go!
pozdrowiac’ kogos’
pozoor
pozoor dac’
po zuos’ci
pozycjo
prac’
pranie
prawie niy ! praje niy!
prawic’
prawy
preswuszt
probostwo
Proboszcz
procesjo
Prowda
prowdziwy
pruc’
przaja Ci !
przebleczoony
przeca
przed Sia
przekopowac’
przerzegnac’ sie
przerzegnej sie !
przewrocac’ uocami
przi
przikopa
Przikozania
przikuad   przikuod
przilazua
prziloz
przilyz’c’
przimrozek
prziszou
prziszua
przi Wiliji
przoc’ koomus’
przodek
przybiyrac’ na wodze
przybrac’
przygrywac’
przykarowac’
przykrywac’
przyn’da do Ciebie
przyn’dz’ !
przysiednoon’c’ sie do kogos’
przyznac’ si?
psinco
psota
psotny czas
pszaja Ci!
pszeca
pszed
pszed Maryja
pszedy Mie
pszoc’ koomus’
ptoki
puacki
puaczka
puca
pudymy
pukel
pukeltasza
puknoon’c’ sie w gowa
pupynsztuba
purtac’    purtnoon’c’
puytki
Pyjter
pympek
pyndala
pyndalowac’
pyndzel
pyndzyjo
pyndzyjonista
pynkinac’
pynknoon’c’ ze s’miyhu
pynzyjo
pyrscy
pyrscyc’
pyrskac’
pyrlik
pyrskac’
pyrtek
pysk
puskula
 

R

rabowac’
rac’
rahowac’
radiok
radiska
radyjko
raja
rajcowac’
rajcula
rajfeszlus
rajmatyka  rejmatyka rojmatyka
rajtowac’
rajza
rajzowac’
rajzyfiber
rak
ranrzyrowac’
raus!
ranrzyrowac’
rant
ratka
ratowac’  retowac’
razjyraparat
razjyrka
razjyrowac’
razy
reakcjo
refleksjo
reht
rehtoor
reszpekt
reszpektowac’
reszpektuj !
rewiyr
rewolucjo
rihtig
robic’
robic’ za buozna
robi sie c’ma
robi sie jasno
Robota
robotny
rod
rojber
rolada
rooma
roombnoon’c’
roomel
roomplowac’
Roorzaniec
rootfuks
rozgrzooc’ si?
rozgrzoono bratrura
rozkurzic’
rozkurzic’ zabawa
roztomajty
rozsuc’
rozmnorzynie
rozum
rozumiec’
rybiorz
ryczec’
ryczka
ryc’ si?
ryhtowac’
ryknoon’c’
ryma
ryncznik
ryrzy  ryszawy
rzelosko
rzgac’
rzgmi
rzgmot
rzic’
rzniwa
rzoondzic’
rzoutko
rzur
rzur „rzyniaty”
rzycie
rzyc’
rzyc’ na kryja
rzyczka
Rzyd
Rzydy
rzyka
Rzykac’
Rzykanie Rzykani
rzymlok
rzymloki
rzyniaty
rzyto
 

S

Samarytan
Samarytany
Samostanowiynie
sam   tukej
sarna
se
serwac’
sfalic’
sfalic’ si? z noog
sfalic’ wina na kogos’
sfrocac’
shroonic’
siadac’
siadej !
siece
siednij sie
siednoon’c’
sikac’
sikoowka
singerka
sioompaczka
sipi
siwy mrooz
siyc trowa
siyn’
siyn’c’ sie !
siyrp
sjehac’
skarp  skorp
skirz
skirz tego
skirzyc’ sie
sklepiynie
skokac’
skoond
skoon’czone !
skoon’czou
skoon’cz pitolic’ !
skoon’cz sie lahac’ !
skoon’czyc’
skoorkorz
skowroonyszek
skrowac’
skrowek
skryc’ sie
skrywac’
skuli
skuli tego
skwor
smarkula
smolic’
smool go !
smool to !
smykula
smyntorz
snople
sornik
snos’
soonsiod
spodnioki
spoominac’
spoomniec’
spoomniec’ sie
sposobnos’c’
sposobny
spou guymbokym snym
spowiadac’ sie
sracka
starac’ sie
Starka
Staroszek
staros’c’
stary
Stary Fritz
stary grat
Stary Testamynt
Starzyk  Starzik
stawiej !
stoc’
stoji mi kryja wele bifyja
stoueczek
stouyszek
stow
stowiac’
stowioom !
strzewa
strzewik
strzewiki
strzic wosy
strziga
Strzybne Gody
strzybne zauos’niczki
strzybny
strzybny piers’cioonek
strzybuo
studnia
stworzou
stworzynie
styknie
suc’
suhac’
suhatelnica
suhej !
suho
suje
suoonyszko
suszy mie
swaczyna
symnoon’c’
Syn
sypie
szaber
szaberplatz
szabrowac’
szabrownik
Szac
szago
szajba
szajba Ci uodbioua !
szajbki
szaket
szanowac’ kogos’
szarzy sie
szaty
szczewik
szczewiki
szczewo
szcziga
Szczyn’s’c’ Borze!
szczyn’s’liwy
szczyrkac’
szczyrkoowka
szczyrbok
szeloontac’
szfynknij sie
szfynknoon’c’ sie
szije
szisbuda
szisdrat
szkopyrtnoon’c’
szkroobek
szkubac’
szkuba? gyn’si
szkubac’ piyrze
szlager
szlajfa  szlajfka
szlauh
szlips
szlojder
szlus
szlyndzuhy
szmaciorz
szmata
szmary
szmaterlok
sznita
sznita z bajlagoom
sznoora
sznoorki
sznoory na pranie
sznupac’
szolka
szoruj!
szosa   szosyjo
szpanery
szporowac’
szpyrka
szrank
szroon
sztahyta
sztal
sztaldroot  sztaldrat
Sztathala
Sztattyjater
sztehowac’
szterowac’ kogos’
sztimowac’
sztoomel
sztoompel
sztrykowac’
sztynder
sztyry
szuapa
szus
szwaja
szwarcharakter
szwarcowac’ sie
szwoczka
szwynknoon’c’ si?
szykowac’ cos’
szykowac’ sie
szykowny
szynkfas
szyrm
 
 

S’
 

s’ciepka
s’ciepki
s’ciepnoon’c’  s’ciepac’
s’ciepnoon’c’ sie
s’ciepowac’
s’ciorany
s’ciybac’
s’ciymnio sie
s’ciyrka
s’lazowac’
s’leciec’
s’leciou
s’lojza
S’loonzoczka
S’loonzok
s’limok
s’limtac’
s’limtok
s’lydz’
s’lyp
s’lypia
s’lyz’c’
s’miatek
S’miertka
s’mietoonka
s’mioc’ sie
s’miotua
s’miyrgus
s’nic’
s’nic’ sie
s’niodac’
s’niodanie
s’niyg
s’niym
s’pik
s’piki
s’pikol
s’pikole
s’piywac’
s’piywej
s’piywka
s’piywok
s’rebny szczybny
s’wiatuos’c’
s’widraty
s’widrzyc’ s’widrzec’
s’widrzec’ na jedno uoko
s’winiobicie
s’witnoon’c’
s’wito
s’wiycka
s’wiynto
S’wiynto Ziymia
s’wiynty
s’wiyrzbic’
s’wiyrzbi mie rynka
 

T

tam kan’s’
tan’cowac’
targowisko
tarte klooski
tasia  tasza
tasta
tastatura
taszynlampa
tas’ka
tas’ki
tas’, tas’, tas’...
Te, bajtel, kaj mosz taty?
tehnologio
tela  tyla
tera
teros
teroski
teraz   taroz  terozki
terowac’
ting tang cung
tinta
toc’
to je dziadostwo
to je pieroon’stwo
to niy whodzi w rahuba!
toomata
toonkac’
tooni  ton’szy
toonoon’c’
topek  nahtop  nahtopek
toplac’
toplac’ sie
torta
to sie musicie uobejrzec’ !
tradycjo
trefic’
trefiyuo sie trefiouo si?
trep
tres
trihter
troha
troomba
troomby jeryhoon’ske
troszyczka
trowa
trownik
trza
trza by
trza to zrobic’
Trzeh Krooli
trzi
trzimac’
trzimcie sie w kupie
trzim sie
tubera
tuc kartofle
tuc sie pocioongym
tukej
tukej, a niy kaj indzi
tukej jes ta haupa
tusty
tydziyn’
tyglik
Ty gupku
tyj  tej
Ty jancykrys’cie!
tyjater
Ty mauy s’piku !
tyn
tyrac’
tyrz
Ty stary dziadzie !
Tys’ niy jes dzisiejszy
tyta  tytka
 
 
 
 

U

uahy
uaska
Uaska Borzo
uaszczyc’ sie
uazic’
uazic’ po dworze
Uazorz
ucioprany
udowac’
udowac’ sie w rajza
uehtac’
ufifrany
ugryz’ mie w rzic’!
ujehac’
Ujek  Uja
ukidany
ukiouznoon’c’
ukroc’
ukrzirzowanie
ulywa
umarlok
umarty
umi !
umia !
umiec’
umrzyk
uo
uobabulic’ sie
uobalic’
uobalic’ halba
uobciepac’
uobcyrklowac’
uobejrzec’
uobejrzec’ sie za sia
uobejrzec’ sie za siebie
uobejrzij sie to !
uobhodzic’
uobhodzic’ Abrahama
uobhodzic’ Gyburstag
uobiecac’
uobiesic’ sie
uobindowac’
uobiod
uobkidany
uoblecynie
uobleczoony
uobloc’
uoblyc sie
uoblykac’ sie
uoblyk sie jak Kasper Ololo
uobroocic’ sie
uobstoc’
uobsztalowac’
uobuapiac’
uobwioonzac’
uociypka
uocucic’
uod
uodbijany
uodcedzac’
uodcedzic’
uoddzielic’
uodewrzyc’
uodmoowic’
uodmoowic’ paciyrz
uodpust
uodpysknon’c’
uodpyskowac’
uodrzyc’ ze skoory
uodyn’da Cie !
uodyn’dz’  !
uogrood  uogroodek
uogupiec’
uohlany
Uojciec
Uojciec mocie nudla na gymbie (pysku) !
Uojcowie
Uojcze Nasz !
uo jednyj
uoklany
uokminic’
uokno
uokoompac’ sie
uokopyrtnoon’c’
uokras’c’ kogos’
uokrzcic’
uoodka
uoomas’cic’
Uoon
Uoona
uoonaczyc’
uoonaczyduo
uoonegdaj
uooni tukej przicioongli
uoonka
uoon mie biou !
uoon mie wzioon !
uoon’ski rok
uoon’skigo roku
uoosmy
uopamiyntac’ si?
uopata
uopatka
uopatrywac’
uopedziec’
uopowiadej !
uorac’
uorgany
uorkiestra
uoroz
uorzarty
uorzryc’ si?
uorzyc’
uorzyrok
uosprawiac’
uostawic’
uostawic’ w spokoju
uostoon’cie z Bogym
uostopiyrzac’ sie
uostrynrzyny  uostranrzyny
uostrzic’ siekiyra
uostrzyc sie na ibera
uostrzyc wosy
uostuda
uoszkrabiny
uoszkroobac’
uoszkubek
uoszydliwy
uos’miyszac’ kogos’
uos’miyszac’ si?
uotwarte
uotwoorz mi!
uotworzyc’
uo utopcah uo utopkah
uowies
uowsioonka
uowiyn’zie miynso
uoziym
uoziymnos’cie
urznoon’c’ sie
ustoon’
usuc’
usuhliwy
usznupany
us’limtany
utoonoon’c’
utopek  utoplec
utopic’ sie
utropa
utropek
utrzyc’
uwahowac’
uwarzyc’
uwarzac’
uyknoon’c’
uysoon’
uz’ryc’
 

V

veto
vice
 

W

wahowac’
wajzer
wali
walkowac’
walkownia
wancka
wandertasza  wandertasia
wandrowac’
wandrus
waniynka
wartko
warzyc’
waserwoga
waszkorb
wciepnoon’c’
wciskac’ ciymnota
wczasy nad morzym
w drugi raji
wdycki
wejrzec’
wejrzij sie ino!
wele
wele czegos’
werbus
wela   wjela
weloonek
welowac’
werci sie
wetnymy sie
w groomadzie
Wiara
wiater
wic
wice i bojki
wideuka  widouka
widziou rzeh
wieczerza  wieczerzo
wieczerzac’  wieczerzoc’
wieje
wiela
wielge
wieprzek
wieprzki
wierza Ci
wierzo
wihura
wija
wilgoc’
wilguy
Wilijo   Wilija
winorady
wioonek
wioonuszek
wiosna
wiosuo
witejcie!
witoom !
Witoomy Woos !
wiyncyj
wiyrh
wiyrhni
wiyrszouek  wiyrhouek
wjehac’
wjehauo auto
wkarowac’
w kupie
w kus’cie
w lato
wlazowac’
wlazuj!
wlyz’
Woda
wodzioonka
wojok
Woom
woongiel  woongle
wooniac’
wooszt   wuszt
wor
wrazic’
wrazidlaty  wrazitki
wrzaskotac’
wsadzic’
wsadzic’ go do herestu !
wskrzeszynie
wspoominac’ kogos’
wspoominki
wsuc’
wszysko wszyjsko
wuazic’
wuaz’!
wuosny
wuosny Synek
wybrane niebo
wybrauo sie
wyciepnoon’c’
wydano
wyglajhowac’
wygloondac’
wyjrzec’
wykludzic’
wyliczanka
wypic’
wypic’ sie jednego
wypnij sie
wypnoon’c’ sie
wypuata
wyrobiac’
wyryhlac’ si?
wyrywac’ zymby
wyrywej !
wystre suon’ce
wyszczyrkac’ sie
wyszkroobic’
w zima
wzioon’c’ do kustu
wzioon’c’ na jynzyki
wzioon’c’ sie za bary
 
 
 

Y

yno
yno niy wiym jak
Yjwald   Ywald
 
 

Z

zabrou sie za robota
zabrou sie
zabulic’
zacis’
zacis’ zymby
zaczoon
zaczoon’c’
zaczuo sie
zaczyno grzmiec’
zadek
zadni
za fczasu
zafsze
zagloondac’
zagrej na cyji
zahacyc’
zahciouka
zahciywny
za jasnoka
zakludzic’
zaklupac’
zakozac’
zalycki
zamianowac’
zamiynic’
zamiyszkac’
zamoczyc’ sie
zandale
zapisowac’
zapoominac’
zapytac’ si?
zapyto
zaro   zaros  zaroski
zarzgac’
zasadzic’
zasadziou
zasioc’
zasioli Goorole uowies
za Starego Fritza
za starego piyrwyj
zasuc’
zas’
za tela
zauorzyc’ sie
zauos’niczki  zauszniczki
zawalaty
zawdy  zowdy
zawioonzac’
zawioonzac’ sznoorki w strzewikah
zawiyrac’
zawiyruha
zawodzac’
zawouac’
zawouou
zawrzyc’ drzwi ( uokno)
zbijac’
zbiyrac’ si?
zbiyro ci sie !
zbowic’ kogos’
Zbowiynie
zdrooj
zdrowie
zdrzaduo
zdrzauy
zemlyty
zerznoon’c’
zbamoon’cic’
zbiyrac’ sie
zbiyro ci sie na hiby
zbulic’
zerzyrny  zorzywny
zgadnoon’c’
zgadowac’
zgniyuek
zgniyuy
zgobic’
z gracki przidoom puacki
zgrzebuo
ziebro
ziele
Zieloone S’wioontki
ziherka
ziokera
zista
Ziymia
ziyn’c’
zjehali tu doo nos
zjod
zjy
z kerego
zlynknioony
zlynknoon’c’ sie
zmajstrowac’
zmaraszoony
Zmartwyhwstanie
zmartwyhwstou
zmarzuy
zmas’cic’ cos’
zmazany
zmierzuy
zmora
znac’ kogos’
znac’ sie na czyms’
znerwowac’ sie
z Niyba
znod sie !
znoduo sie
znojda
znolez’c’
znos’c’
znoom sie na tym !
zogoowek  zogoowecek
zogroda
zogrood
zokrystijo
zola
zoloowka
zolycic’
zolyty
zon’s’c’
zopaska
zou wizou
zowidka
zowieja
zowis’c’
zowis’cic’
z Panym Bogym
z Poonbooczkym
zreflektuj sie
zrobic’
zrodziyua
zubrowac’
zuo
zuoomac’
zuorzynie do groba
Zuote Gody
zuoto
zwoonnica
zwyrtnon’c’
zygarek
zygarnik
zygor
zymby
zymdlec’
zymfciok
Z’

z’dziebko
z’dziuduo
z’dziyra
z’dziyrca
z’rynica
 
 

I tak dali ...
 

Korzdy nastympny morze dociepowac’ swoje propozycje, kere przes’le razym
z matrycoom do inkszyh i kere my razym zweryfikujymy i wspoolnie zatwierdzymy.

Niyh korzdy, kery cos’ hce dociepnon’c’ podo noom, jako s’loonsko ziymia reprezyntuje i niyh sie wybiere swoja farba ( kolor liter ) jakom bydzie farbowou suowa urzywane na Jego ziymi ( za wyjoontkym rzoutyj i czerwoonyj, kere soom zarazerwowane na „kartki”).

Np.

Ziymia rybnicko  jasny zielony
Ziymia opolsko  ciymny zielony
Ziymia morawsko  amarantowy
.
.
.

Po tyh kolorah bydymy mogli poznac’ uoddalynie suoow korzdyj z ziym, uod propozycje zapisu s’loonskego Jynzyka wedug standardu Republiki Silesia.

Proobujmy !
 

Jak mi ftos’ wrooci to co mu posyuoom teroski, ze swojymi uzupeuniyniami, to jo Mu dociepna nastympno czyn’s’c’ suoow wedle „Biblije S’loonzoka” Marka Szoutyska!