WITOOMY W REPUBLIKA SILESIA ! WELCOME TO REPUBLIKA SILESIA ! Willkommen in der Schlesischen REPUBLIK ! Vitame Vas ve Slezkem REPUBLIKU !

REPUBLIKA SILESIA

REPUBLIKA SILESIA
NIMA CHLEBA BES WOLNOSCI

Minister Spraw Zagranicznyh: msz@republikasilesia.com

REPUBLIKASILESIA CZY JE ZES JUZ OBYWATELYM SZLOONSKIM? REPUBLIKASILESIA - ARE YOU CITIZEN OF REPUBLIKASILESIA ?PASZPORTY JUZ SOOM WYDOWANE ! - PASSPORTS ARE BEING ISSUED NOW! ***NARODOWOSC SZLOONSKO*** SILESIAN NATIONALITY***


Komisja Konstytucyjna Republiki Slonskij

Verfassung für die Republik Schlesien im InternetCzuoonkowie Rzoondu S'loonskigo
ostruszka@republikasilesia.com republikasilesia.com
republi@republikasilesia.com republikasilesia.com
jeczalik@republikasilesia.com republikasilesia.com
sosna@republikasilesia.com republikasilesia.com
msz@republikasilesia.com republikasilesia.com
godoomy@republikasilesia.com republikasilesia.com  
karlik@republikasilesia.com republikasilesia.com
zeflik@republikasilesia.com republikasilesia.com
chris.sosna@republikasilesia.com republikasilesia.com
webmaster@republikasilesia.com republikasilesia.com
administracja@republikasilesia.com republikasilesia.com
schlesien@republikasilesia.com republikasilesia.com
republikasilesia@republikasilesia.com republikasilesia.com
christoph.sosna@republikasilesia.com republikasilesia.com
kasia@republikasilesia.com republikasilesia.com
eva.loick@republikasilesia.com republikasilesia.com
olawsky@republikasilesia.com republikasilesia.com
marion.peine@republikasilesia.com republikasilesia.com
schadnik.juergen@republikasilesia.com republikasilesia.com
pawlik@republikasilesia.com republikasilesia.com
arek@republikasilesia.com republikasilesia.com
goletz@republikasilesia.com republikasilesia.com
gkkm@republikasilesia.com republikasilesia.com
christine.fridrich@republikasilesia.com republikasilesia.com
pei@republikasilesia.com republikasilesia.com 
kruppa@republikasilesia.com republikasilesia.com 
cila@republikasilesia.com republikasilesia.com
michaela.s.ast@republikasilesia.com republikasilesia.com
irene@republikasilesia.com republikasilesia.com
mijastyl@republikasilesia.com republikasilesia.com
sjb@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatelstwa@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatele@republikasilesia.com republikasilesia.com
hpm@republikasilesia.com republikasilesia.com
renate@republikasilesia.com republikasilesia.com
sebastian@republikasilesia.com republikasilesia.com
bartek-swiderek@republikasilesia.com republikasilesia.com
grazyna@republikasilesia.com republikasilesia.com
republi@republikasilesia.com republikasilesia.com
msz@republikasilesia.com republikasilesia.com
jeczalik@republikasilesia.com republikasilesia.com
msz@republikasilesia.com republikasilesia.com
arnica@republikasilesia.com republikasilesia.com
cila@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatelstwa@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatelstwa@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatelstwa@republikasilesia.com republikasilesia.com
obywatele@republikasilesia.com republikasilesia.com
republic@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
computerclub@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
genealogy@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
oberschlesien@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
odertaler@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
majordomo@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
majordomo-owner@republikasilesia.com republikasilesia.com Majordomo
websms.at N/A Mail Block
uboot.com N/A Mail Block
hushmail.com N/A Mail Block
buendnis-rechts.de N/A Mail Block
p.jendrzejek@rsw.pl N/A Mail Block   REPUBLIKA SILESIA - RZOOND I SEJM
REPUBLIKA SILESIA - THE GOVERNMENT AND PARLAMENT
FUNKCJA, *****************FTO******************CO ROBI, **********************NA JAK DUGO

 

PREZYDYNT

PROPOZYCJE

ZATWIERDZO USTAWY, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO, CZUWO NAD PANSTWYM SZLOONSKIM, MUSI PRZEBYWAC NA SZLOONSKU.

1 ROK

WICE PREZYDYNT

 

REPREZYNTUJE, ZATWIERDZO USTAWY W CZSIE NIYOBECNOSCI PREZYDYNTA, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

1 ROK

2 WICEPREZYDENT

 

 

 

PREZYDYNT HONOROWY

JAN PAWEL II

 

 

KOOMISJO KOONSTYTUCYJNO RSDBO O KOONSTYTUCJO I ZMIANY KOONCTYTUCYJNE

 

KOOMISJO KOONSTYTUCYJNO

 

 

 

PRYMIYR

 

DBO O CALOSC FUNKCJOONOWANIO SILOONSKA I RZOONDU SILOONSKIGO, PRAWO DO NEGOCJACJI MIYNDZYARODOWYCH, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

VICE PRYMIYR

 

ZASTYMPUJE I POMOGO PRYMIYROWI , PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER SKARBU

 

DBO O SKARB SZLOONSKI, FINANSE, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER PRZEMYSLU

 

DBO LO PRZEMYS, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER SRODOWISKA NAURALNEGO

 

DBO LO SWIYZY LUFT, WODA FLORA I FAUNA, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER GOSPODARKI

 

DBO LO CALOSC GOSPODARKI, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER KULTURY I SZKOLNICTWA

 

DBO LO KULTURA I SZKOLNICTWO, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
msz@republikasilesia.com

TADZIK JECZALIK

DBO UO WSPOOUPRACA ZAGRANICZNO, PRZEDSTAWIO UCHWALY DO GLOSOWANIO

4 LATA

INSPEKTOR WEWNYNTRZ

 

 

 

KANDYDATURY
FUNKCJO*******KANDYDAT********ZGODA KANDYDATA: JA / NIY

 

PREZYDYNT

Do wyborow naszego parlamyntu musi ftos nasza Republika prowadzic---> proponuja zeby to komisaryczni przejona Barborka (mysla ze nad nami chlopami zapanujes)!!! . Do casu wybranio naszego rzondu mo Barborka we swoich rynkach nasze losy!!! JOHANN S.

 

 

Barborka

Barboorka niyodpowiedziaua na propozycjo bycio prezydyntym - stanowisko je dali uotwarte. ustawa do guosowanio bydzie przewidywaua rze prezydynt mo miyszkaci na Siloonsku. 

NIY

 

HONOROWY PREZYDYNT 

Hallo, dziynki ze informacje!! teroz nojwarzniejsze,musymy wybrac naszego piyrwszego HONOROWEGO prezydynta !!!!!! Jo proponuja JANA PAWLA II !!!!! Jak fto zno lod niego adress niych sie zglosi. JOHANN S.

 

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Tadzik Jeczalik - USA

JA

 

Minister Siloonzokoow Niymieckich

Johann Schumann - NIYMCE

 

 

Minister Do Wspooupracy Ze Zagranicoom, 

 

 

 

Minister Siloonzokoow ze Zaolzia,

Roman Malczyk - ZAOLZIE - CZEHY

 

 

Minister Kultury, 

 

 

 

Minister do Spraw Wyznaniowych

Farorz Olek Suchan - MOUDAWIA

JA

 

 

 

 

 

Minister Internetu i Informatyki

Krzisiek Sosna

JA

 

UCHWALY

 

DODATKOWE UCHWAUY

PASZPORTY BYDOOM WYDOWANE JAK BYDZIE PRZINAJMIJ 1000 OBYWATELI - NARAZIE OBOWIOONZUJOOM CARTY IDYNTYFIKACYJNE

 

 

PREZYDYNT REPUBLIKI SILOONSKIJ

MUSI MIYSZKACI NA SILOONSKU.

 

 

UCHWAULY DO GLOSOWANIO

KOONSTYTUCJO SZLOONSKO

 

 

FANA

 

 

1

Podobo mi sie nasza fana, co Sigi zrobiyl. Proponowol bych yno , zeby tyn napis Republika Silesia z tyj fany wycioongnyc i dac go zawsze jako podpis wele fany a ni na nij (przeca na fanie normalnie napisoow ni ma). Chris Lepiarczyk

 

 

REPUBLIKA SILESIA - NAZWA
1

Pozatym musielibymy to po sloonsku nazwac Republika S'loonsko a ni po angielsku. Chris lepiarczyk

 

 

POSTANOWIYNIA.

Co nojwarzniejsze za zgodom Prezydyntki logloszom tu i teroz ze wszyscy przybyli po 1945 roku na teryny Slonska majom natychmiast lobywatelstwo slonskie i mogom swoje dobra lotrzymane lod panstwa Polskiego zatrzymac - JOHANN S.

 

 

JYNZYK URZYNDOWY - SILOONSKI

Jynzyk Siloonski - moomy reguy pisowni chociorz trocha sie rurznioom w zalerznosici uod regioonu. Niykere litery w jynzyku siloonskim soom inne nirz we polskim: 

Poprawki i uwagi mile widziane, Tadzik Jeczalik.

 

 

HYMN

?

 

 

1

Jak juz moomy miec (moomy) Prazydynta i Rzoond, i Fana, to muszymy tez miec Hymn. I jeszcze jedno pytani: Pozdrawioom z Kiszyniowa, Olek Suchan.

 

 

PASZPORTY SILOONSKE

TYMCZASOWO WYDOWANE SOOM KARTY IDENTYFIKACYJNE - $30.00 . PASZPORTY BYDOOM WYDOWANE JAK LICZBA OBYWATELI SILOONSKICH PRZEKROCZY 1000.

 

 

PODANIE O OBYWATELSTWO SZLOONSKE W REPUBLIKA SILESIA
APPLY FOR CITIZENSHIP OF REPUBLIKA SILESIA