SILESIAN DICTIONARY - SILESIAN - POLISH - ENGLISH


Internetowy
Słownik
Jezyka
Ślaskiego
ver.1.0 1998r.

Wybier litera:

A B CĆD E FGH I JKL Ł MNO P RSŚ T ÓWŻ Z 

oraz wypełnij - answer our questions:

Kwestionariusz Wesoły


Dodaj nowe wyrazy - add new words


Przislol / Submitted by Krzysiek ( Chris Lepiarczyk) - GERMANY/Niymcy