PO S'LOONSKU PO POLSKU IN ENGLISH
gabla proca catapult, sling
gadoowa, gadzior grzyb trujacy poison mushroom
gadzina zwierzęta domowe farm animals
gajpel chłopak a boy
galanic' sie zalecać się to recommend a woman
galant 1.zalotnik, kawaler ubiegajacy sie o pannę, narzeczony sympatia,  2. elegancki młodzieniec 1. man looking for his wife, 2. elegant young man
galantno ładnie, pięknie beautiful, nicely
galantny elegancki, grzeczny młodzieniec elegant, well mannered young gentleman
galert galaretka Jell-O
galoty spodnie pants
galowac' sie stroić się to wear nicely
gaueczka, gaueczki kluska, kluski  śląskie dumpling, silesian dumplings
ganc całkiem, zupełnie  all the way
gans', gyns' gęś goos
gan'ba wstyd shame
gan'bic', gan'bowac' sie wstydzić się to be ashamed
gapcyc' przyglądać się, gapić to look
gardinsztanga karnisz cornice
gardiny, gardinki firanki curtain
garlica tarczyca thyroid
garuo gardło throat
garnitura 1. wyszywane ręcznie makatki ( najczęesciej nad stolem w kuchni, na "roomie"); 2. complet damskiej bielizny 1. hand crafted table cloth, 2. women's lingerie
garus bałagan mass, disorder
garusic' 1. bałaganić, robić nieporzadek 2. lenić sie to mass, to disorder
garza gaza gauze
gdowa, gdowiec wdowa, wdowiec widow, widower
geldowac' mieć znaczenie, wartość to have value
geltag zarobek, dzień wypłaty earnings, payday
geltasza, geltaszka portmonetka purse for change money
gelynder poręcz handrail
gapel, giepel
gerglas
germuszka
gerowac'
geszynk, gyszynk
gewcyc'
gewcyc'
gewihta, gywihta
gibac' sie
gibel
gibko prędko
gihnoon'c' uderzyć
giczoł kość
giel, gielniczek
gipsdeka
gipsula
giry, giyry
giskana
gitra, giter
gizd łobuzo,obrzydliwiec
gizdoon' ostry, surowy gospodarz
gizdula brudna lub bezwstydna kobieta, rodzaj przezwiska
glaca łysina
glacok człowiek z glacą – łysiną
glacoon' łysy
glajha
glajza szyna
glanc
glancowac'
glaska szklanka
glaspapioor
glasszrank
glebez'nic'
glebez'niok
glid
glinglac'
glinglanie
gliniok glinianka
glizda dżdżownica
gloka dzwon, klosz
glut żar
glyjta emalia
guobnyc' kogos' stukąć, zabić
guosic' sie zgłaszać się
guowocze kijanki
guymboczyny głębia w stawie
gniady, gniado śniady, śniada na buzi
gniozdurek najmłodsze dziecko w domu
gniyuka ulęgałka - rodzaj gruszek
gnotek pieniek do rąbania drewna
gnyp kark, gyk
godac' z kims' chodzić z kimś (chłopak z dziewczyną)
godka mowa laguage, tongue
godny odświetny
Gody Boże Narodzenie
godziny dwa lub trzy piony kierunkowe u pułapu wyrobiska dla zaznaczenia kirunku
googi gra w piłke
gojik 1. gaj, gaik; 2. gałązka, pęk gałązek, niewielkie drzewko kolorowe ustrojone papierkami kolorowymi w czasie Niedzieli Palmowej
gojny leśniczy
golac fryzjer barber
golnoon'c' wypic'
goon polowanie hunting
goondla diabelski młyn, rodzaj karuzeli
goonek wąski chodnik, przejcśie
goonic' sie bawić się, bawić się w berka
goonsioona gąsienica, liszka
goora strych attic
gorczek garnuszek cup
gorec' palić się to be on fire
gorki gorący hot
gorol nie Ślązak none Silesian
gorszyc' sie gniewać się
gors'c' dłoń
gorzoua wódka, pijak vodka, drunk man
gos'cina przyjęcie, uczta party*
gowiedz' ptactwo domowe
gracac' sie powoli pracować
grace ręce (złośliwie) hands *
graczka, gracka zabawka, igraszka
grajfka zreczność
grajfnie zrecznie
gramiec', gramniec' próchnieć
grmlaty niezdarny
gramolic' sie
gramua niezdara
graniciok kostka brukowa, granitowa
grdoon' grdyka
gregouy święto w dniu św. Grzegorza
grincojg warzywa vegetables
grohowioonka słoma grochowa
groodza miejsce ogrodzone, przegroda ( w piwnicy)
groont osad na dnie sediment at the bottom
groonta fundamenty (np. kopać groonta pod haupa) foundation
groontoowka farba do gruntowania, podkładowa
grot, grotek drewniane naczynie z obręczami, korytko, cebrzyk
gruba kopalnia mine
gruelok grubianin
grubiorz górnk miner
gruchlik leń, nierób, łazik lazy
gucza guz nabity np. na czole
gruda, groodza miejsce ogrodzone, przegroda w piwnicy
gruntfarba farba podkładowa
gryfniok, gryfnioczka przystojny, elegant, zgrabna, elegantka nice looking man, woman
gryfny ładny nice
gryzok ustnik fajki
grzebelco zgrzebło
grzypka, grzipka grzywka
gugooua, googooua niedojrzały owoc not rippen fruit
gulery buty piłkarskie football boots (american: soccer boots)
gulik kratka ściekowa
guliksztoper przepychacz do zlewu plunger
guliktraller hydraulik plumber
gumiknypel pałka gumowa
gumin guma rubber
guminioki buty gumowe, gumowce rubber boots
guminowy gumowy made from rubber
gumioki, gumnioki buty gumowe, gumowce rubber boots
gupielok głupiec
gurglowac' płukać gardło
gurt taśma tape
gusik, gusiok prosię, świnka pig
gutalin pasta do butów shoe paste
guzdrok człowiek powolny, flegmayczny
gybis sztuczna szczęka dentures
gyburstak urodziny birthday
gymba usta mouth
gymzic' chodzić bez celu walk without purpose
gynay dokładnie exactly
gynsi pympek mała, polna stokrotka
gynsiniec gęsie odchody
gyrcac', gyrcnoon'c', gyrcnyc' bekać, bekać pojedzeniu to belch
gyrowac' fermentować to ferment
gyry, giry, giyry, nogi legs
gyszefciorz człowiek prowadzący interesy businessman
gyszeft interes, sklep business, astore
gysztel rama, konstrukcja, szkielet, frame, construction
gyszynk prezent present
gywera karabin rifle
gywihta ciężarki używane do ważenia, ciężarki przy zegarze weights, clock's weights
gzoompa grzęzawisko, bagno swamp
gzuc' pędzić

ó ł ń ę ą Śśćżź