ślimok niezdara
ślimtak brudas
śmierdzirobótka bumelant, leń
śmiertka śmierć
śmignąć uderzyć batem
śmiyszek mała dziewczynka, która dużo się śmieje
śpik smark
śpik mały, nieletni chłopiec, smarkacz
śpikol chłopiec lat ok. 13
śtajfiyra człowiek pyszny i zarozumiały
świdrzyć zezować
świekra teściowa
świyntyjónki porzeczki, jagódki