logo Republika Silesia TV logo

Republic of Silesia TV
www.republikasilesia.com/TV

Kazik Kutz
Kazimierz Kutz odniósł się do zarzutów jakie skierował pod jego adresem prezes PiS, Jarosław Kaczyński, który wczoraj odwiedził Śląsk. Gość TVS wypowiadał się także na temat autonomii Śląska oraz animozji śląsko-zagłębiowskich. Na koniec reżyser zdradził nam swoje plany na przyszłość, które skupią się wokół wydania książki pod tytułem ''Piąta strona świata''. Video 5 stars
Jorgus' Gorzelik
Initiative für Autonomie Schlesiens/Inicjatywa na rzecz Autonomii Śląska
W listopadzie bieżącego roku w Republice Federalnej Niemiec zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą Initiative fuer Autonomie Schlesiens. Wśród jego celów statutowych znalazły się promocja regionu oraz idei jego autonomii. Są to cele bliskie Ruchowi Autonomii Śląska. Mając świadomość, że w Niemczech mieszka liczna śląska diaspora, w tym wielotysięczna grupa Ślązaków posiadających także polskie obywatelstwo, z życzliwością należy przyjąć informację o nowej inicjatywie.
Video
5 stars
Jorgus' Gorzelik
December 16, 2008 |

Przewodniczący RAŚ dr Jerzy Gorzelik w wywiadzie telewizyjnym dla TVS.

Video
5 stars
AlJazeera
English
April 16, 2009 |

Silesia is an industrial province of Poland which has been hit hard by the recession, but its inhabitants have a strong sense of identitity.
A recent census in the country saw around 200,000 people state their nationality as Silesian rather than Polish, and now there is a strong movement towards autonomy.
Nadim Baba reports from Chorzow, Silesia.

Video
5 stars
RussiaToday

May 26, 2009
Silesia, a province in the south of Poland made up of a diverse cultural mix, has announced that it wants to be free of the state amidst the worsening economic crisis gripping the country.

Video
5 stars
RussiaToday
May 18, 2009
Bargain hunters in Germany looking to stay beautiful, are finding new ways to cut costs. Making the most of their cheaper neighbours, many are crossing the Polish border to save pennies on their next stylish haircut.
Video
5 stars

Oberschlesien
SchlesischerAdIer's
January 22, 2009
Jak wyglądał obraz Śląska za czasów komunizmu? Komu i dlaczego najbardziej zależało na jednostronnym przedstawieniu dziejów naszego regionu? Teraz, po dwudziestu latach od upadku komunizmu prawda wreszcie może ujrzeć światło dzienne.
Video
5 stars
Oberschlesien
SchlesischerAdIer's

Goonos'ke Tragedyje - "Wyzwolyniye" [1/2]

"Po przejściu frontu przez Górny Śląsk władze sowieckie i polskie w poniemieckich obozach umieszczały osoby narodowości niemieckiej, folksdojczów oraz podejrzanych o wrogi stosunek do nowego ustroju. Na przykład w oświęcimskim obozie koncentracyjnym osadzono wielu Górnoślązaków przed wywiezieniem do ZSRR. Do dużych obozów - dawniej filii KL Auschwitz - w Jaworznie, Mysłowicach i Świętochłowicach kierowano setki zatrzymanych mieszkańców Górnego Śląska, których "winą" często było jedynie posiadanie II grupy volkslisty. W atmosferze nagonki na Niemców rolę kozła ofiarnego odgrywały nawet kobiety z dziećmi czy kilkunastoletni chłopcy. "
http://www.dziennikzachodni.pl/slask/212749,wyzwolenie-i-gehenna-co-zdarzylo-sie-w-1945-r,id,t.html
Video
5 stars

Oberschlesien
SchlesischerAdIer's

Goonos'ke Tragedyje - "Wyzwolyniye" [2/2]

"Po przejściu frontu przez Górny Śląsk władze sowieckie i polskie w poniemieckich obozach umieszczały osoby narodowości niemieckiej, folksdojczów oraz podejrzanych o wrogi stosunek do nowego ustroju. Na przykład w oświęcimskim obozie koncentracyjnym osadzono wielu Górnoślązaków przed wywiezieniem do ZSRR. Do dużych obozów - dawniej filii KL Auschwitz - w Jaworznie, Mysłowicach i Świętochłowicach kierowano setki zatrzymanych mieszkańców Górnego Śląska, których "winą" często było jedynie posiadanie II grupy volkslisty. W atmosferze nagonki na Niemców rolę kozła ofiarnego odgrywały nawet kobiety z dziećmi czy kilkunastoletni chłopcy. "
http://www.dziennikzachodni.pl/slask/212749,wyzwolenie-i-gehenna-co-zdarzylo-sie-w-1945-r,id,t.html
Video
5 stars


www.republikasilesia.com