ELEMYNTORZ S'LOONSKI
J j
To je litera j.
To je numer 11 - jedynos'cie.
Jedynos'cie a jedynos'cie je dwadzis'cia dwa. 11 + 11 = 22

stroona 10                                                                                                                 stroona 12
Jo jada cugym - pedziou mauy Lukask. Mama tyrz rada sie wozi cugym. Mama i Paulinka majoom wielke jynzory - hyba hcoom lizac' lody.

Jak sie jedzie cugym to widac' piykne stroony. Mama i dzieci dziwajoom se na piykne stroony.
stroona 10                                                                                                                 stroona 12
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com