ELEMYNTORZ S'LOONSKI
K k
To je litera k.
To je numer 12 - dwanos'cie.
Dwanos'cie a dwanos'cie je dwadzis'cia sztyry. 12 + 12 = 24

stroona 11                                                                                                                 stroona 13
Karolina i fater idoom droogoom. Jak sam je fajnie - zaryczou fater.
Indianery to soom fajne ludzie. Wszyscy ih lubiymy. Uooni fajnie tan'cujoom.
stroona 11                                                                                                                 stroona 13

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com