ELEMYNTORZ S'LOONSKI
M m
To je litera m.
To je numer 14 - cztyrnos'cie.
Cztyrnos'cie a cztyrnos'cie je dwadzis'cia uoziym. 14 + 14 = 28

stroona 13                                                                                                                 stroona 15
Karolinie rosnoom nowe zymby a Lukasik hwoli sie hutym.
Lukasik pokazuje na blumy ale jurz mu sie hce spac'.
Karolina i oopa lubioom kowbojoow. Lukasik ryczy bo sie boi kowboja ze pistoouloom. Kowboj godo - nic sie Lukasik niybooj - jo je dobry hop.

stroona 13                                                                                                                 stroona 15
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com