ELEMYNTORZ S'LOONSKI
N n
To je litera n.
To je numer 15 - piytnos'cie.
Piytnos'cie a piytnos'cie je czidzis'ci. 15 + 15 = 30

stroona 14                                                                                                                 stroona 16
Fater fatra to je nasz oopa. To je nasz oopa Jurek. Oopa Jurek przaje swoim wnukoom a wnuki przajoom oopie Jurkowi.
Jak Lukasika weznoom nad woda to Lukasik tyrz wszyskim przaje.
To je kaczka ze blumoow. Uoona je coukym zieloono.
stroona 14                                                                                                                 stroona 16

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com