ELEMYNTORZ S'LOONSKI
N' n'
To je litera n'.
To je numer 16 - szesnos'cie. 
Szesnos'cie a szesnos'cie je czidzis'ci dwa. 16 + 16 = 32

stroona 15                                                                                                                 stroona 17
To soom piykne Blumy. Czasym na nie godajoom kwiotki. Karolinka koho piykne blumy. Oopa Jurek i mama wiezoom Lukasika we woozku. Paulinka robi zdjyn'cia a Karolinka puacze.
To je rzaba. Uoona lubi woda. Tak sie wierto za wodoom.
Wszyscy lubioom woda. Nojbardzij woda lubi mauy Lukasik.

stroona 15                                                                                                                 stroona 17
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com