ELEMYNTORZ S'LOONSKI
OO oo
To je litera oo.
To je numer 18 - uosiymnos'cie.
Uosiymnos'cie a uosiymnos'cie je czidzis'ci szes'c'. 18 + 18 = 36

stroona 17                                                                                                                 stroona 19
Nojlepij bawi sie ze dzieciami oopa. Oopa jedzie ze dzieciami autym.
Mauy Lukasik lubi sie wygupiac'. Roz uoon je mauy diobouek a potym aniouek.

stroona 17                                                                                                                 stroona 19
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com