ELEMYNTORZ S'LOONSKI
P p
To je litera p.
To je numer 19 - dziewiytnos'cie.
Dziewiytnos'cie a dziewiytnos'cie je czidzis'ci uoziym. 19 + 19 = 38

stroona 18                                                                                                                  stroona 20
Dzieci wlarzoom do cuga. Koonduktor i mama nos wahujoom.
Paulinka i mama sie s'miejoom. Uoone lubioom zwiydzac' i uogloondac' piykne stroony.
stroona 18                                                                                                                  stroona 20

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com