ELEMYNTORZ S'LOONSKI
B b
To je litera b. To je numer 2 - dwa. Dwa a dwa je sztyry. 2 + 2 = 4

stroona 1                                                                                                                 stroona 3
Bebok je straszny i korzdy sie go lynko.

Lukasik i Paulinka soom wylynkane w goorah ale przi fatrze je zowdy dobrze.
stroona 1                                                                                                                 stroona 3
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com