ELEMYNTORZ S'LOONSKI
R r
To je litera r.
To je numer 20 - dwadzis'cia.
Dwadzis'cia a dwadzis'cia je sztyrdzis'ci. 20 + 20 = 40

stroona 19                                                                                                                  stroona 21
Mauo Paulinka sie wymalowaua i sie s'mieje. Mauy Lukasik sie s'mieje ale uoon jeszcze niyumi uazic'.Oon mo dopiyro roczek.
Lukasik jeszcze uazic' niyumi ale jurz sie stoi. Paulinka mo geburstag. Uoona mo dwa latka. Ooma Basia i mama sie dziwajoom jak Paulinka dmuho dwie s'wiyczki na torcie.
stroona 19                                                                                                                  stroona 21

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com