ELEMYNTORZ S'LOONSKI
T t
To je litera t.
To je numer dwadzis'cia czi.
Dwadzis'cia czi a dwadzis'cia czi je sztyrdzis'ci szes'. 23 + 23 = 46

stroona 22                                                                                                                 stroona 24
Idymy jes'c' - padou oopa i fater. Karolinka sie s'mieje i godo rze uoona bydzie jadua bo mo guood. Joduo je dobre - jak bydziesz dobrze jodou to bydziesz dobrze rosnoou - pedziou Lukasik.
Jo tyrz byda jod- pedziou Lukasik. A jo niy! Jo niybyda jodua nic. Mie sie niyhce jes'c' - pedziaua Paulinka. Jo niybyda jodua!
stroona 22                                                                                                                 stroona 24

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com