ELEMYNTORZ S'LOONSKI
U u
To je litera u.
To je numer 24 - dwadzis'cia cztyry.
Dwadzis'cia cztyry a dwadzis'cia cztyry je sztyrdzis'ci uoziym. 24 + 24 = 48

stroona 23                                                                                                                  stroona 25
Karolinka to je s'loonsko frela. Uoona poradzi tan'cowac'. Karolinka mo piykne, s'loonske szaty. Uoona czasami idzie tan'cowac' we zespole s'loonskim. Potym wszyskim pokazuje jak uoona umi tan'cowac'.
Jak Karolinka przidzie do doom to uczy tan'cowac' Lukasika i Paulinka. Lukasik i Paulinka paczoom i sie uczoom jak sie tan'cuje.
stroona 23                                                                                                                  stroona 25

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com