ELEMYNTORZ S'LOONSKI
W w
To je litera w.
To je numer 25 - dwadzis'cia piyn'c'.
Dwadzis'cia piyn'c' a dwadzis'cia piyn'c' je piyn'c'dziesioont. 25+25=50

stroona 24                                                                                                                  stroona 26
Jak sie jurz potan'cujymy to fater biere nos na jazdy autym. My tyrz moomy take maue auto. Potym Lukasik sie asi swoim nowym hutym.
Jak je ciepuo to sie toploomy we wodzie. Potym pyrskoomy mama.
Uoona czasami tego pyrskanio niylubi.
Jak sie jurz wszyscy wyszumioom to oopa nos zaproszo pomaszkecic' do kuhnie na kogel mogel ze jajec. Czasym oopa futruje Lukasika bo uoon jeszcze soom dobrze jodac' niyumi.
stroona 24                                                                                                                  stroona 26

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com