ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Z z
To je litera z.
To je numer 27 - dwadzis'cia siedym.
Dwadzis'cia siedym a dwadzis'cia siedym je piyn'c'dziesioont sztyry. 27+27=54

stroona 26                                                                                                                stroona 28
U nos w dooma korzdy cos' robi. Fater maluje ze Karolinkoom uobrozy.
Paulinka uczy sie szkryflac' a Lukasik uczy sie spinac'.
Mama uczy sie s'piywac' po s'loonsku. Karolinka ze fatrym robioom galerio na puocie.
stroona 26                                                                                                                stroona 28


Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com