ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Dz dz
To je litera dz.
To je numer 29 - dwadzis'cia dziewiyn'c'.
Dwadzis'cia dziewiyn'c' a dwadzis'cia dziewiyn'c' je piyn'c'dziesioont uoziym. 29+29=58

stroona 28                                                                                                                  stroona 30
Jak Wielkonoc to szukoomy jajec i prezyntoow uod zajoonczka. Korzdy zowdy cos' znojdzie. Czasami widzymy sie ze zajoonczkym.
We s'wiynta korzdy lubi sie przebiyrac'. Lukasik uoblyk sie za araba a Paulinka uoblykua sie hut uod fatra. Paulinka pomogo mamie we sprzoontaniu. Uoona uodkurzo haupa.
stroona 28                                                                                                                  stroona 30

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com