ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Rz rz
To je litera Rz.
To je numer 31 - czidzis'ci jedyn.
Czidzis'ci jedyn a czidzis'ci jedyn je czes'dziesioont dwa. 31+31=62

stroona 30                                                                                                                 stroona 32
Roz mieli my huragan. Zalouo noom izba. Fater wzioon sie do roboty a Karolinka mu pomogaua. Za dwa dni fater i Karolinka skoon'czyli robota.
Karolinka czys'ci i pomogo fatrowi. Uoona je dobro i robotno dziouha. Po robocie mama wzioona Lukasika do spanio. Lukasik musi sie dobrze wyspac' bo we wieczor przidzie s'wiynty Mikouoj.
stroona 30                                                                                                                stroona 32
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com