ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Cz cz
To je litera Cz.
To je numer 32 - czidzis'ci dwa.
Czidzis'ci dwa a czidzis'ci dwa je czes'dziesioont sztyry. 32+32=64

stroona 31                                                                                                                 stroona 33
Czamu sie tyn pies tak dziwo? Uoon mo brele i mys'li rze je noc!
Na powarzne wejrzynie cza uwarzac'!

Ee... Antek nimosz kaj moih breli bo jurz hca jehac'?!
stroona 31                                                                                                                 stroona 33
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com