ELEMYNTORZ S'LOONSKI
Drz drz
To je litera Drz.
To je numer 33 - czidzis'ci czi.
Czidzis'ci czi a czidzis'ci czi je czes'dziesioont szes'c'. 33+33=66

stroona 32                                                                                                               stroona 34
Drzewo je wiynksze uod wojoka, wojok je wiynkszy uod Lukasika a zoomek je wiynkszy uod drzewa.
stroona 32                                                                                                                   stroona 34
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com