ELEMYNTORZ S'LOONSKI
C' c'
To je litera c'. 
To je numer 4 - sztyry. Sztyry a sztyry je uoziym. 4 + 4 = 8
stroona 3                                                                                                            stroona 5

Fater padou rze sie c'mi. Idymy spac' pod namiotym! Korzdy mo interesa spac' we namiocie.
Jutro mauy Lukasik idzie w goory ze fatrym. Fater uczy Lukasika jak sie uazi ze kosturym po goorah.
stroona 3                                                                                                            stroona 5

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com