ELEMYNTORZ S'LOONSKI
D d
To je litera d.
To je numer 5 - piyn'c'. Piyn'c' a piyn'c' je dziesiyn'c'. 5 + 5 + 10
stroona 4                                                                                                                 stroona 6
Jak fatra nima w dooma to mama je szefowo. Uoona pszaje swoim dziecioom a jak soom grzeczne to wszyscy jadoom na kamping pod namiot. Mauy Lukasik i Paulinka niylubioom siedziec' w dooma. Korzdy lubi fojera ale mama niydo rzodnymu bawic' sie uogniym.
Na kampingu je fajnie. Mama nos wahuje couki dziyn'. We stowku abo we jeziorze idzie hytac' se ryby.

stroona 4                                                                                                                 stroona 6
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com