ELEMYNTORZ S'LOONSKI
E e
To je litera e.
To je numer 6 - szes'. Szes' a szes' je dwanos'cie. 6 + 6 = 12

stroona 5                                                                                                                 stroona 7
To je Ela. Uoona sie asi piyknoom keckoom. To je Indianer. Uoon sie asi piyknymi piurami.


Karolinka i Paulinka aszoom sie swoimi keckami a indianery aszoom sie swoimi strojami.
stroona 5                                                                                                                 stroona 7
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com