ELEMYNTORZ S'LOONSKI
F f
To je litera f.
To je numer 7 - siedym. Siedym a siedym je cztyrnos'cie. 7 + 7 = 14

stroona 6                                                                                                                  stroona 8
Fater czimie Lukasika a Lukasik czimie mauo ciuhcia. Rzodyn niymorze czimac' mauyj ciuhci yno Lukasik.
Koonduktor i maszynista pozdrowiajoom Lukasika. Wszyscy lubioom jez'dzic' cugym.
stroona 6                                                                                                                  stroona 8

Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com