ELEMYNTORZ S'LOONSKI
G g
To je litera g.
To je numer 8 - uosiym. Uosiym a uosiym je szesnos'cie. 8 + 8 = 16
stroona 7                                                                                                                 stroona 9
Mama i fater wziyni nos w goory. Bardzo sie noom w goorah podobo.
W goorah tyrz idzie puywac' poontoonym abo kajakym.

stroona 7                                                                                                                 stroona 9
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com