ELEMYNTORZ S'LOONSKI

DLO DZIECI S'LOONSKIH WE JYNZYKU S'LOONSKIM
GRAFIKA: TADZIK JECZALIK, KRYTYKA: ANA JECZALIK, DODATKOWE MATERIAUY, WSPOOUPRACA, KOONSULTACJE: ANTONI RESPONDEK, JERZY JECZALIK, ALEKSANDER NIERADZIK, EUGENIUSZ MICHALIK, BABRBARA MICHALIK, ERIKA PIETRZYK.

AUTORZY UOD LEWYJ: LUKASIK JECZALIK, ANA JECZALIK, KAROLINKA JECZALIK, TADZIK JECZALIK, PAULINKA JECZALIK - 2006.
A,a B,b C,c C',c' Cz, Cz D,d Dz,dz Dz',dz' Drz,drz E,e F,f G,g H,h I,i J,j K,k L,l M,m
N,n N',n' O,o Oo,oo P,p R,r Rz,rz S,s S',s' Sz,sz T,t U,u W,w  Y,y Z,z Z',z

CYKNIJ NA PIYRSZO STROONA
ZAPROSZOOMY DO TWORZYNIO ELEMYNTORZA S'LOONSKIGO.
I TY UMISZ SIE PRZIUOONCZYC' DO TWORZYNIO ELEMYNTORZA S'LOONSKIGO.
DO SLOONSKIH DZIECI WE JYNZYKU S'LOONSKIM - ZROOB STROONA I PRZESLIJ JOOM DO NOS - BYDZIESZ WSPOOUAUTORYM ELEMYNTORZA S'LOONSKIGO.
S'LOONSKE DZIECI CZEKAJOOM.
msz@republikasilesia.com
Copyright SILESIA GROUP INC., all rights reserved.
Copyright © Silesia Group Inc 1994 www.republikasilesia.com