THE VOICE OF FREE SILESIAREPUBLIKA S'LOONSKOGUOS WOLNEGO S'LOONSKA

REPUBLIC OF SILESIA
KOONKURS JYNZYKA S'LOONSKIGO
CONTEST FOR BEST WRITING IN SILESIAN LANGUAGE

UORGANIZATORY KOONKURSU JYNZYKA S'LOONSKIGO ZAPROSZAJOOM NA NASTYMPNY KOONKURS JYNZYKA S'LOONSKIGO.

ZAKOONCZYNIE KOONKURSU 30 KWIYTNIA

SPOONSORY KOONKURSU:

REPUBLIKA S'LOONSKO,
SILESIA GROUP INC.
TEDJEC.COM,
JOOZEF K.,
WWW.DIAMONDS1000.COM,
BIZNETMALL.COM, MNA.COM, SILESIA JOURNAL,
ORDINARY PEOPLE MAGAZINE WWW.OPM.BZ
Zaproszoomy nastympnyh spoonsoroow koonkursoow jynzyka s'loonskigo!
UORGANIZATORY: TADZIK J, JOOZEF K. SILESIA GROUP INC, REPUBLIKA S'LOONSKO,
TYMATYKA - DOWOLNO, ROZMIAR PISANIO - BEZ UOGRANICZYN'
WYMOGI - POPRAWNO PISOWNIO JYNZYKA S'LOONSKIGO ABO CIEKAWO TYMATYKA NA TYMAT S'LOONSKI
NAGRODY DOSTOWO:  3 PIYRSZYH MIEJSC
NADSYUANIE SKOON'CZOONYH brifoow, uoddowanie guosoow, sugestie ect: : msz@republikasilesia.com
NAGRODY:

(3) TRANSLATORY
- 15 JYNZYKOOW Z POLSKIM, KALKULATOR, ZYGOR ZE STREFAMI CZASOWYMI, MIARY, KALYNDORZ, + INKSZE
(2) WOGA DO UAZIYNKI

DARIUSZ JERCZYN'SKI - HISTORIO NARODA S'LOONSKIGO
 1994
1 NAGRODA
RAJMOOND STEPKA - WSPOOMNIYNIA S'LOONZOKA ZE LAGROOW RUSKIH 
1995 
1 NAGRODA 
ALEKSANDER NIERADZIK - WSPOOMNIYNIA STARZIKA
1996
GERHARD SLUPIK
JAK MIE HCIELI POLOKI WYKOON'CZYC'
1997
RAJMOOND GAUSZKA
WSPOOMNIYNIA S'LOONZOKA ZE WEHRMAHTU
1998
TADZIK SZKODZIK
JAK RZEH UCIYK ZE POLSKIGO ZABORU
1999
Arek Danszczyk 
2000
TADZIK JECZALIK
2001
STEFANIA LABAJ
SPOOMNIYNIA ZE II WOJNY S'WIATOWYJ
2002
BRUNO NIESZPOREK
2003
ANTONI RESPONDEK
2004
JOOZEF KULISZ
2005
Piotr Kalinowski (Pioter)
KRONIKA PARAFII WOZ'NICKIEJ 1926 – 1945
2006
ELEMYNTORZ S'LOONSKI
2007
Ewald Stefan Pollok
2008
 
   
UCZESTNICY
GUOSOWANIE

2008
Eugeniusz Kluczniok
ODA DO S'LOONSKIGO JYNZYKA Jynzyku s'loonski, jynzyku, zabic' cie niyidzie. 
Fto sam rzoon'dzi, to prugowou i zowdy splajtowou. 
Jedni mocoom prugowali, masy przesiedlali. 
Ty zas' wszyskich pokoonaua, rzywo uostaua. 
W szkouah uczyli nos "muwic' ", piyknie "recytowac' ", 
a na przerwach my godali, bery uosprowiali. 
Farorz "muwiu", rechtoor "muwiu", w urzyndah zmuszali. 
My za' w doomach i na placah Ciebie suhali. 
Nojdziwniejsze je, rze tyn co miou Cie zlikwidowac', 
Nie kapnoou sie kedy soom w godce zaczoon Cie uobrocac'. 
Jynzyku s'loonski,Jynzyku s'loonski, cos' starzikoom pomogou, 
Sam na S'loonsku noom uostaniesz i wnukoom pomogesz. 
A jak sie fto na Cia porwie i bydzie szpetnie "muwioou", 
he he he he heee niych spruguje, to splajtuje i tysz bydzie godou. 
Jynzyku s'loonski ! Nasz Jynzyku s'loonski kaj uciekosz?! ...

Autor: Eugeniusz Kluczniok 
http://www.slaskieradio.com/

 
Jerzy Dobrzyniecki
dla Tadzika od Jorga :

Houda ( berga) 

Mgla zachowany,
wizerunek dziecin'stwa ukochany.
Nastroje, znoje i niepokoje, 
sola wspomnien' bo moje.
Bezdomne wysypisko  nieba,
i trzy wózki czarnego chleba,
dla poety, wiersze poecie zabrane,
dla wierszy, naszo godka, mowa,
a dla S'laska slowa, slowa, slowa.

...dla  Tadzika  ze  S'loonska----------- ----------Jerzy Dobrzyniecki -tytu? do wiersza  o Korfantym to - " Nikandzi"

Witaczka 

Gdzie? tam bia?y,
gdzie? czerwony,
pejza?  ?l?ska ukwiecony. 
A w pejza?u ?l?ska wiersze,
piyknie przistrojymy,
kwiotkami na ga??zkach.
A w pejza?u ?l?ska,
brzezina, flamera pod lasym,
kole naszo Bo?o Manka,
ko?ció?ek drzewniany,
i prynga, droga w?ska.
A w pejza?u ?l?ska,
kónsek ?ojcowizny, 
i jo i?? pod pa?a z widokiem  ?l?ska.
A w pejza?u ?l?ska, 
poezja rozkochana w gwarze,
jyno ?ónym ksi??ka. 
; to ?adny wiersz, spróbuj go przet?umaczy?------------Jerzy Dobrzyniecki
 

W drodze na prze?aj

?l?sku, ?lónsku Ty? czarniutki,
zawdy jeste? mi milutki,
Ty? zielony, ut?skniony,
w barwach wiónka ozdobiony. 
Sentymentem w s?owach t?czy,
serce moje w tobie kl?czy.
-----------------------------------------------------Jerzy Dobrzyniecki
Na  drugi dzie?

?lónsku czasem  malowany,
w berach bojkach zabujany.
Dej pogoda?, poflirtowa?,
by cho?  ?dziebko uradowa?.
Ty? strudzony, Ty? boroczek,
z ziemi, trudu familoczek. 
Dej przywo?a?  wiersza g?osem,
mych sta?ików  boskim losem.
-----------------------------------------------------Jerzy Dobrzyniecki
?lonzok
Tak po prowdzie co jo znacza,
dziy? ?ech zmudzió?,
chlasto? glaca.
Ty? ajchnióny,
?e? naprany, o?enióny,
chop marudny, rozbekane dziecka,
bier sie piwo,
potym wly? pod kecka.
-----------------------------------------------------Jerzy Dobrzyniecki
Zimoczysko
Sam ?ech  ?lónsku sie urodzi?,
tela wierszy z Tob? sp?odzi?.
Beraniym  ?ostawióno  mowa,
tustónd  pamiyn?, 
tusam  uciógnóne zwrotki, s?owa, 
Kaj? tam zwónióm,
wyzdrzij, ta?cujóm trojoka,
na ?lónskiym ?piywaniu,
naszym godaniu.
-------------------------------------------- --------Jerzy Dobrzyniecki
Ciyngiym
Wyzywo?ech od goroli,
bez to gymba, rzi?  mie boli.
U dochtora tako godka,
gymba zdrowo, dupa choro,
bez to i dupiato godka.
-na weso?o--------------------------------------------------------Jerzy Dobrzyniecki

Zbych
Dycki Szkop zawisciyl Hiszponowi slonca,
Na plazy w Palmie by lezol i lezol bez konca.
Po urlopie, w doma, w wielkij izbie, na scianie
Wisiol zachod slonca – szkopskij duszy granie.

Widziol to Ponboczek i z dioblym mysleli oba,
Jak tu Szkopowi wybic z glowy ta zajoba?
Mozno by mu troszka zywcym rzic przismazyc,
To mu sie o sloncu przestanie w koncu marzyc.

Stanyl diobel przi piecu, suje wongiel do srodka,
Parzi Szkopa w  piynty, hajcujonc od spodka.
Na wjyrchu Ponboczek kludzi wiater od Sahary
A cumulusom przikazuje nie zaslaniac klary.

I tak sie leje na Szkopa z obu stron ta hica,
Czerwone mo juz jajca i spolono palica.
Juz dzisiej na drodze nikery stynkol lokropnie
A przidzie jeszcze wiyncyj jak 32 stopnie.

Juz Szkop nie zawisci Hiszponowi pogody
Bo sie tu poci i sapie, szukajonc ochlody.
Zlizuje lod za lodym i zlopie z flaszki woda,
Czeko na deszczu kropla i ganc szpetno pogoda.

Zbych

Andrzej Czajkowski
Wielki Suownik S'loonsko - Polsko Angelski

 
Ciufcia na podstawie J. Tuwima (- Lokomotywa) napisal M. Makula 
Na jynzyk S'loonski tumaczoou Tadzik Jeczalik 
http://republikasilesia.com/portal/modules/Forums/viewtopic.php?t=33
Stoji se ciufcia dupno jak szrank 
Stoji na glajzach, czorno jest blank 
Czorno spocoono jak boot na szlapje 
Uoolyj i szmyra z bokoow ji kapje 
Stoji i dyho, dyho i dmuho 
Hajcoong ji z basa jak z pjeca buho 
Juz se uod cuga baniok telepje 
We ciufci byglajter woongel w pjec ciepje 
Trzimje uopata jak s'wider borkopf 
Uch jak sam gorko 
Puf jak sam gorko 

Juz woda w kotle buczy, wrze, bulko 
I para ujs'cio z kotla juz szuko 
I coroz wjynkszy robi se druk 
Za chwila w rajza pudzie nasz cug 
Wagoonoow we ciufci dokuplowali 
Co je przysuali wprost z magistrali 
Peuno absurdoow w korzdym wagoonie 
A w jednym s'winie we drugym waukoonie 
A we trzecim siedzoom wyrsze banioki 
Siedzoom i jedzoom tuste krupnioki 

We szczwortym wagoonie za toom gadzinoom 
Pjers' po uordery powjat wypino 
Wuadza dobrze wjernych nagrodzo 
Dzieli i rzoondzi, na zice sadzo 
Tymu posadka, tamtymu uata 
Tego na bufor, tego za krata 
A pjoonty wagoon capi jak zoki 
Bo w niym rajzujoom same kurzoki 
Duldajoom browar, c'mjoom cygarety 
We szoostym zas same suoodke maszkety 
We tytkach boomboony i boombooniyry 
We sioodmym zas' stojoom sztyry klawjyry 
W uoosmym wagoonie same gorole 
Co przijechali na S'loonsk na kole 
Co przijechali na banhoow w pjyn'ciu 
Arze im roouka pynkua na zgjyn'ciu 
I tak sfurgnyli do cuga ptice 
Rze we nim uobsiedli nojlepsze zice 
Jedyn se wkupjoou drugi se wrzynioou 
I tak se gorol u nos rozplynioou 
Dzisioj gorole rzoondzoom juz wszyn'dzie 
W cugu, w robocie i we urzyn'dzie 
Dziewjoonty wagoon mo z pancra paka 
Bo we nym przewozoom szrank lod Lesiaka 
A we ddiesioontym same belery 
Spiski, agynty i seks afery 
A we coukim cugu gro melodyja 
Uojca Rydzyka z radja maryja

Ogloszyni 
 

Skuli gibkiego wyjazdu do onkla w Reihu sprzedom drapko: 
wertiko na wysoki glanc, szrank z trzyma dzwiyrzami, szeslong odwanckowany, dwa ligistule, sztyry gardinsztangi, gramofon na kurbla, jedyn kromlojchter na swiczki, dwa zicherongi i sztyry byrny przyndzione, cyja, landszaft zagraniczny, blumsztynder z mertami, jedna donica ze sznitlochym, bifyj z szuflodami na nici, durszlag na nudle, pól funta hawerfloków, stryknadle, heknadle, zicherki, tolszery, kartofel – presa, cwitry, maszynka na gychaktes, biksa po magiwyrflach, topfkracer, flaszenpucer, szpangi do wlosów, sranczek na szczewiki, fyrlok, ausgus, trzi kokotki, badywana, waszbret, kohlkastla, hok z mesingowym gryfym, bratrula, zdzadlo, klajdsztynder z pelcmantlym i hutym, hozyntregle, spodnioki bez rostfleków, trzy pory fuzekli sztrykowanych i posztopowanych, szesc bindrów na gumie, kiecka z kralzkami, modny cwiter z golfym, slubny anzug z kulami na mole, szczewiki z wysokim kromflekiem, abzace, dwa oberhymdy z ibrycznym kraglym, holcbajn, kryka, ryczka z nachtopem, gybis po fatrze, szkrobione taszyntuchy, bigelbred, zlote zalosniczki z gizlokami, broltbiksa, kloper, slinzuchy na kurbla, szuflodka na cwist i knefle, bigle heklowane, lojfry, tepich, kralzy, szesc kompotzislów, dwie szolki, trzi kible, waszpek, aszynbecher, smiotek i szipa, sebuwacz, modro tinta, sztyry blaje, szlojder do bajtla, sztrajhejcle, pól funta preswusztu, kranc leberwusztu, trzi krupnioki, zymlok, modro kapusta, hefty, buchy i pukeltasia lod cery, 
galoty po opie, fojercojg, blank nowe lacie, nec na dauerwela, portmanyj, taszka i brele po omie. 

Wszistko to idzie lobejrzec lod cmy do cmy u Grejty Harbol, Frynszita kole Kochlowic, ulica Kyncka numer loziem. Przelyzc bez ajnfart kole hasioka do hinterhauzu. Fórtka na kecie. 
Pozór! Gelynder zlomany!
_________________
Peter Kozahttp://republikasilesia.com/portal/modules/Forums/viewtopic.php?t=13

PODANIE O S'LOONSKE OBYWATELSTWO
APPLICATION FOR SILESIAN CITIZENSHIP
PISZYMY NA RZYWO - Java Chat

WPISZ CO SZUKOSZ - Search Query

AUTORY SILESIA JOURNAL I LINKI 
SILESIA JOURNAL AUTHORS AND LINKS


projektowou / designed by karlik@republikasilesia.com

poll_process(4); // x = Poll ID ?>