Guosowanie - Voting - Silesian Music Club - S'loonski Klub muzyczny - lista Przebojoow - Silesian Music Hit list
Welcome to Silesian Music Club

Witoomy we S'loonskim Klubie Muzycznym
www.republikasilesia.com/muzyka/
TOP 10
Guosowanie na rzywo na nojlepszo piosynka miesioonca
Live Poll for the best music of the month.


*Muszoom byc' szrajbniynte - Bolded areas must be filled out.

 
*Imie - Name:
*Adresa - Address: 
*Wies' - City: 
*Wojewoodztwo - State: 
*Kod - Zip Code: 
*S'loonzki Uobywatel - Silesian Citizen? 
*Email: 
*Artysta - Piosynka
*Artist - Song
Dobre-Praise1 star1 star 2 stars2 star 3 stars3 stars4 stars 4 Star5 stars 5 Star
* Potwierdzynie Guosowanio - Vote confirmation
www.republikasilesia.com