REPUBLIKA S'LOONSKO - REPUBLIC OF SILESIA
P.O.BOX 763, ELFERS, FL 34680, USA 1-800-6000-GO1(461), 727-641-6709  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYH - msz@republikasilesia.com, Minister of Foreign Affeirs,
Flag of SilesiaFlag of SilesiaFlag of Silesia
REPUBLIC OF SILESIA

Niedobczyce
Rybnickie Zaklady Naprawcze - RZN
Fotoreporter Adam Cyran

Rybnickei Zakladay Nap[rawcze byuy we Niydobczycah jednym ze nojwiynkszyh miejsc roboty. RZNy naprawiauy sprzynt do goornictaw na couki Goorny S'loonsk. Pokolynia ludzi sam robiyuo. Za koomunizmu zrobioono park i muszla w parku a RZN miauy swooj doom wypoczynkowy we Dugopolu. Po 1990 roku RZN zostauy zawarty yno uodlywnio hodzi do dzisioj. Jednym ze wieloletnih szefoow uodlywni boou Mgr. Inrzinier Jerzy Jeczalik.

RZN was place of work for many people and they repaired any mining machines for mining industry in Upper Silesia. After 1990 it was closed and came to ruin however foundry remained open and is still in operation in 2011 - The foundry was managed for many dacads under Jerzy Jeczalik untill 1990.

Bura
Biurowiec - Offices

biurowiecpomnik
Upaduy Poomnik Generaua S'wiyrczewskigo.
Run Down Monument of Gen. Swierczewski.

bramarzn
Brama na RZNy - Main entrance

RZN
Brama na RZNach - The Gate at RZN

Drooga Porzarno
Drooga porzarno - Evacuation road.

Gruba
Granice ze Gruboom Rymer - View at Rymer Coal Mine.

hala
Hala - Production Building

hala
Hala - Production Building

hala
Hala - Production Building

na zakladzie
Na Zakladzie - Production Buildings

parking
Parking

Punkt Medyczny - Medical Facility
Punkt Medyczny - Medical Facility

RZN
Na Zakladzie - Ruin Buildings

binabizna
Bina

szatnia
Szatnia - locker-room

RZN
Wjad na hale - Entrance to production buildings.

znak
20 km na godzina - 20 km per hour

Rybniskie Zaklady Naprawcze - RZN

www.republikasilesia.com